Copied

Status: Normal
APMH Invest VIII ApS
40922504
Esplanaden 50, 1263 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
APMH Invest VIII ApS er aktiv indenfor Kombinerede administrationsserviceydelser (821100). Selskabets formål er at drive handel, service og industri, at eje andele i andre virksomheder, og anden dermed forbundet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 25.03.2023
Status
NORMAL.
Etableret
06.11.2019 (3 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(06.11.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
16.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-15.564

Årets resultat

-12.557

Aktiver

61.438

Kortfristede aktiver

61.438

Egenkapital

46.937

Afkastningsgrad

-25 %

Soliditetsgrad

76 %

Likviditetsgrad

424 %

Regnskab etc.
25.03.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 16.01.2023 (68 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (16.01.2023)
Årsrapport 2021 (19.01.2022)
Årsrapport 2020 (26.03.2021)
Årsrapport 2019 (20.04.2020)
Statstidende
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Morten Vested Stakroge 06.11.2019 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Jan Thorsgaard Nielsen 17.03.2023 bestyrelsesmedlem
Morten Vested Stakroge 17.03.2023 bestyrelsesmedlem
Martin Nørkjær Larsen 17.03.2023 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
APMH INVEST A/S (CVR 36533846) NORMAL 06.11.2019
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
APMH INVEST A/S (CVR 36533846) NORMAL 06.11.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.