Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

2.586'

Primær drift

1.512'

Årets resultat

1.171'

Aktiver

4.142'

Kortfristede aktiver

4.041'

Egenkapital

2.533'

Afkastningsgrad

37 %

Soliditetsgrad

61 %

Likviditetsgrad

487 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.02.2022
2019
02.05.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.585.5181.866.4941.333.838
Resultat af primær drift1.511.8931.188.734673.707
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter00299
Finansieringsomkostninger-9.135-11.517-8.142
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat1.502.7581.177.217665.864
Resultat1.170.636918.052518.429
Forslag til udbytte-1.100.000-57.200-56.500
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.02.2022
2019
02.05.2021
Kortfristede varebeholdninger695.506494.4100
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.259.93886.16431.117
Likvider2.085.6341.945.3781.125.527
Kortfristede aktiver4.041.0782.525.9521.156.644
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver30.00030.0000
Materielle aktiver70.56589.4450
Langfristede aktiver100.565119.4450
Aktiver4.141.6432.645.3971.156.644
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.02.2022
2019
02.05.2021
Forslag til udbytte1.100.00057.20056.500
Egenkapital2.533.4171.419.981558.429
Hensatte forpligtelser778.426305.6540
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser829.800666.264570.780
Gældsforpligtelser829.800919.762598.215
Forpligtelser829.800919.762598.215
Passiver4.141.6432.645.3971.156.644
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.02.2022
2019
02.05.2021
Afkastningsgrad 36,5 %44,9 %58,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 46,2 %64,7 %92,8 %
Payout-ratio 94,0 %6,2 %10,9 %
Gældsdæknings-nøgletal 16.550,6 %10.321,6 %8.274,5 %
Soliditestgrad 61,2 %53,7 %48,3 %
Likviditetsgrad 487,0 %379,1 %202,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Ingen nuværende registrering.