Copied
 
 
Status: Normal
Intertrust AIFM Services ApS
40616144
Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Intertrust AIFM Services ApS er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at drive virksomhed som forvalter af alternative investeringsfonde og udføre andre aktiviteter i overensstemmelse med Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 22.06.2024
Status
NORMAL.
Etableret
10.05.2019 (4 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
125.000,00 (EUR)
(10.05.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2023, EUR
14.06.2024
Bruttoresultat

80.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

66.000

Aktiver

276'

Kortfristede aktiver

276'

Egenkapital

224'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

81 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
22.06.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2023 - 31.12.2023
Offentliggjort: 14.06.2024 (8 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2023 (14.06.2024)
Årsrapport 2022 (20.06.2023)
Årsrapport 2021 (30.06.2022)
Årsrapport 2020 (12.05.2021)
Årsrapport 2019 (11.05.2020)
Statstidende
22.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
22.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Peter Matzen Drachmann 04.03.2020 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Jacob Smed 02.02.2023 formand
Niels Christian Wedell-Wedellsborg 22.12.2021 bestyrelsesmedlem
Peter Matzen Drachmann 04.03.2020 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
INTERTRUST (DENMARK) ApS (CVR 21625744) NORMAL 10.05.2019
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
INTERTRUST (DENMARK) ApS (CVR 21625744) NORMAL 10.05.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.