Copied

Status: Normal
Intertrust AIFM Services A/S
40616144
Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Intertrust AIFM Services A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at drive virksomhed som forvalter af alternative investeringsfonde og udføre andre aktiviteter i overensstemmelse med Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
10.05.2019 (2 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
125.000,00 (EUR)
(10.05.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, EUR
30.06.2022
Bruttoresultat

126'

Primær drift

106'

Årets resultat

81.000

Aktiver

343'

Kortfristede aktiver

343'

Egenkapital

259'

Afkastningsgrad

31 %

Soliditetsgrad

76 %

Likviditetsgrad

408 %

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 30.06.2022 (149 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (30.06.2022)
Årsrapport 2020 (12.05.2021)
Årsrapport 2019 (11.05.2020)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Peter Matzen Drachmann 04.03.2020 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Niels Christian Wedell-Wedellsborg 22.12.2021 bestyrelsesmedlem
Peter Matzen Drachmann 04.03.2020 bestyrelsesmedlem
Daniel Marc Richard Jaffe 10.05.2019 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
INTERTRUST (DENMARK) A/S (CVR 21625744) NORMAL 10.05.2019
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
INTERTRUST (DENMARK) A/S (CVR 21625744) NORMAL 10.05.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.