Copied
 

Status: Normal
Intertrust AIFM Services A/S
40616144
Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Intertrust AIFM Services A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at drive virksomhed som forvalter af alternative investeringsfonde og udføre andre aktiviteter i overensstemmelse med Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 05.12.2021
Status
NORMAL.
Etableret
10.05.2019 (2 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
125.000,00 (EUR)
(10.05.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, EUR
12.05.2021
Bruttoresultat

298'

Primær drift

253'

Årets resultat

197'

Aktiver

472'

Kortfristede aktiver

472'

Egenkapital

328'

Afkastningsgrad

54 %

Soliditetsgrad

69 %

Likviditetsgrad

328 %

Regnskab etc.
05.12.2021
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 12.05.2021 (207 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (12.05.2021)
Årsrapport 2019 (11.05.2020)
Statstidende
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Peter Matzen Drachmann 04.03.2020 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Peter Matzen Drachmann 04.03.2020 bestyrelsesmedlem
Maria Birgitta Wester 08.10.2019 bestyrelsesmedlem
Daniel Marc Richard Jaffe 10.05.2019 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
INTERTRUST (DENMARK) A/S (CVR 21625744) NORMAL 10.05.2019
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
INTERTRUST (DENMARK) A/S (CVR 21625744) NORMAL 10.05.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.