Copied

Status: Normal
Hosbond Recycling ApS
40603204
Rådyret 161, 9530 Støvring
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Hosbond Recycling ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, investering i værdipapirer samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 08.06.2023
Status
NORMAL.
Etableret
24.06.2019 (3 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(24.06.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-10.625

Primær drift
Na.
Årets resultat

8.085'

Aktiver

21.538'

Kortfristede aktiver

170

Egenkapital

19.460'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
08.06.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Erklæring om udvidet gennemgang
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (13 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (23.06.2022)
Årsrapport 2020 (29.06.2021)
Årsrapport 2019 (07.05.2020)
Statstidende
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Henrik Hosbond 24.06.2019 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Henrik Hosbond 24.06.2019
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
JØRGEN RASMUSSEN GRUPPEN A/S (CVR 24212122) NORMAL 01.07.2019 33,33-49,99% 33,33-49,99%