Copied

Status: Dekret
Altistillads ApS
40552952
Gammel Kongevej 109 1. tv., 1850 Frederiksberg C
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Altistillads ApS er aktiv indenfor Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (773200). Selskabets formål er køb, salg, montage og udlejning af stilladser samt hermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 21.03.2023
Status
DekretUNDERTVANGSOPLØSNING.
Kreditoplysning
Konkurs 15.03.2023
Etableret
28.05.2019 (3 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(28.05.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
31.12.2021
Bruttoresultat

231'

Primær drift

-157'

Årets resultat

-157'

Aktiver

198'

Kortfristede aktiver

198'

Egenkapital

-108'

Afkastningsgrad

-79 %

Soliditetsgrad

-54 %

Likviditetsgrad

65 %

Regnskab etc.
21.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.07.2020 - 30.06.2021
Offentliggjort: 31.12.2021 (445 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (31.12.2021)
Årsrapport 2019 (14.12.2020)
Statstidende
21.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
21.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Alt i entreprise Holding ApS (CVR 35026509) UNDERTVANGSOPLØSNING 28.05.2019
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Alt i entreprise Holding ApS (CVR 35026509) UNDERTVANGSOPLØSNING 28.05.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.