Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

579'

Primær drift

579'

Årets resultat

334'

Aktiver

22.658'

Kortfristede aktiver

22.658'

Egenkapital

1.101'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

5 %

Likviditetsgrad

105 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
2020
03.05.2021
2019
28.05.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat578.507171.305691.299234.152
Resultat af primær drift578.507171.305691.299234.152
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-42.410-37.951-20.954-6.088
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat536.097133.354670.345228.064
Resultat334.42989.514449.428177.882
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
2020
03.05.2021
2019
28.05.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.973.12013.884.31416.045.35016.894.810
Likvider7.684.9062.795.5674.482.7151.938.711
Kortfristede aktiver22.658.02616.679.88120.528.06518.833.521
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver0000
Aktiver22.658.02616.679.88120.528.06518.833.521
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
2020
03.05.2021
2019
28.05.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital1.101.253766.824677.310227.882
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.842.3382.635.0942.780.6112.439.898
Kortfristede forpligtelser21.556.77315.913.05719.850.75518.605.639
Gældsforpligtelser21.556.77315.913.05719.850.75518.605.639
Forpligtelser21.556.77315.913.05719.850.75518.605.639
Passiver22.658.02616.679.88120.528.06518.833.521
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
06.04.2022
2020
03.05.2021
2019
28.05.2020
Afkastningsgrad 2,6 %1,0 %3,4 %1,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 30,4 %11,7 %66,4 %78,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.364,1 %451,4 %3.299,1 %3.846,1 %
Soliditestgrad 4,9 %4,6 %3,3 %1,2 %
Likviditetsgrad 105,1 %104,8 %103,4 %101,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report for Valensina Nordic ApS has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act regulations concerning reporting class B enterprises. Furthermore, the company has decided to comply with certain rules applying to reporting class C enterprises. The accounting policies are unchanged from last year, and the annual report is presented in DKK.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-02-13
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Today, the Executive Board has approved the annual report of Valensina Nordic ApS for the financial year 1 January - 31 December 2022.