Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
DE Bygningsfornyelse ApS
40500057
Hornsherredvej 250, 4070 Kirke Hyllinge
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
DE Bygningsfornyelse ApS er aktiv indenfor Anden bygningsfærdiggørelse (433900). Selskabets formål er at drive virksomhed med henblik på bygningsrenovering samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 20.09.2020
Status
NORMAL.
Etableret
07.05.2019
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(07.05.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
1, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
1, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
03.04.2020
Bruttoresultat

1.204'

Primær drift

1.018'

Årets resultat

780'

Aktiver

1.637'

Kortfristede aktiver

1.637'

Egenkapital

820'

Afkastningsgrad

62 %

Soliditetsgrad

50 %

Likviditetsgrad

200 %

Regnskab etc.
20.09.2020
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
07.05.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 03.04.2020 (170 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (03.04.2020)
Statstidende
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Person Dato Rolle
Danny Jens Elkjær 07.05.2019 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Stiftere Status Dato
EVSN ApS (CVR 40498389) NORMAL 07.05.2019
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Danny Jens Elkjær 07.05.2019 100,00% 100,00 %
Legale ejere
Ejere Status Dato Andel Stemmer
Danny Jens Elkjær 07.05.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Filter
Sektion (alle)
xbrl Legale ejere Kvartalsbeskæftigelse Månedsbeskæftigelse
Beliggenhedsadresse Binavne Direktion Formål
Første regnskabsperiode Hovedbranche Kapital Kapitaldelvist
Kapitalvaluta Navne Reelle ejere Regnskabs år
Revision fravalgt Stiftere Tegningsregel Vedtægter
Virksomhedsform Virksomhedsstatus
Timeline
xbrl

Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019

Legale ejere

Den 2020-02-19 fjernes Legale ejere: EVSN ApS (offentliggjort 2020-02-19)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)

Beliggenhedsadresse

Den 2019-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 250, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2019-05-07)

Binavne

Den 2019-05-07 tilføjes Binavne: DE Renovering og entreprisestyring ApS, DE Betonrenovering ApS (offentliggjort 2019-05-07)

Direktion

Den 2019-05-07 tilføjes Direktion: Danny Jens Elkjær (direktør) (offentliggjort 2019-05-07)

Formål

Den 2019-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med henblik på bygningsrenovering samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-05-07)

Første regnskabsperiode

Den 2019-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-07)

Den 2019-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-07 (offentliggjort 2019-05-07)

Hovedbranche

Den 2019-05-07 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2019-05-07)

Kapital

Den 2019-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-07)

Den 2019-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-07)

Kapitaldelvist

Den 2019-05-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-07)

Kapitalvaluta

Den 2019-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-07)

Legale ejere

Den 2019-05-07 tilføjes Legale ejere: EVSN ApS, Danny Jens Elkjær (offentliggjort 2020-02-19)

Reelle ejere

Den 2019-05-07 tilføjes Reelle ejere: Danny Jens Elkjær (offentliggjort 2019-05-07)

Regnskabs år

Den 2019-05-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-07)

Den 2019-05-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-07)

Revision fravalgt

Den 2019-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)

Stiftere

Den 2019-05-07 tilføjes Stiftere: EVSN ApS (offentliggjort 2019-05-07)

Tegningsregel

Den 2019-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-07)

Vedtægter

Den 2019-05-07 tilføjes Vedtægter: 2019-05-07 (offentliggjort 2019-05-07)

Virksomhedsform

Den 2019-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-07)

Virksomhedsstatus

Den 2019-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-07)

Direktion
Direktion Dato Rolle
Danny Jens Elkjær 07.05.2019 direktør
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Stiftere Status Dato
EVSN ApS (CVR 40498389) NORMAL 07.05.2019
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Danny Jens Elkjær 07.05.2019 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Legale ejere
Legale ejere Status Dato Andel Stemmer
Danny Jens Elkjær 07.05.2019 100,00% 100,00 %
Historik Fra Til Andel Stemmer
EVSN ApS (CVR 40498389) 07.05.2019 19.02.2020 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
2019, DKK
03.04.2020
Bruttoresultat

1.204'

Primær drift

1.018'

Årets resultat

780'

Aktiver

1.637'

Kortfristede aktiver

1.637'

Egenkapital

820'

Afkastningsgrad

62 %

Soliditetsgrad

50 %

Likviditetsgrad

200 %

Resultat
03.04.2020
Resultatopgørelse
2019
03.04.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat 1.203.807
Resultat af primær drift 1.017.671
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter 200
Finansieringsomkostninger 0
Andre finansielle omkostninger -12.038
Resultat før skat 1.005.833
Resultat 780.135
Forslag til udbytte 0
Aktiver
03.04.2020
Årsrapport
2019
03.04.2020
Kortfristede varebeholdninger 44.887
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 803.323
Likvider 788.408
Kortfristede aktiver 1.636.618
Immaterielle aktiver og goodwill 0
Finansielle anlægsaktiver 0
Materielle aktiver 0
Langfristede aktiver 0
Aktiver 1.636.618
Aktiver
03.04.2020
Passiver
03.04.2020
Årsrapport
2019
03.04.2020
Forslag til udbytte 0
Egenkapital 820.135
Hensatte forpligtelser 0
Langfristet gæld til banker 0
Anden langfristet gæld 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 378.940
Kortfristede forpligtelser 816.483
Gældsforpligtelser 816.483
Forpligtelser 816.483
Passiver 1.636.618
Passiver
03.04.2020
Nøgletal
03.04.2020
Årsrapport
2019
03.04.2020
Afkastningsgrad 62,2 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 95,1 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 50,1 %
Likviditetsgrad 200,4 %
Resultat
03.04.2020
Gæld
03.04.2020
Årsrapport
03.04.2020
Nyeste: 07.05.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 03.04.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse: Selskabets årsrapport for 2019 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.
Beretning
03.04.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten: 2020-04-01
Ledelsespåtegning: Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 7. maj 2019 - 31. december 2019 for DE Bygningsfornyelse ApS .
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed med henblik på bygningsrenovering samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Formål
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed med henblik på bygningsrenovering samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Sidst opdateret den 07.05.2019 og angivet som gældende fra 07.05.2019 (502 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 07.05.2019 og angivet som gældende fra 07.05.2019 (502 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Anden bygningsfærdiggørelse (433900).
Sidst opdateret den 07.05.2019 og angivet som gældende fra 07.05.2019 (502 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
true.
Sidst opdateret den 07.05.2019 og angivet som gældende fra 07.05.2019 (502 dage).
Ingen historik.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 07.05.2019 og angivet som gældende fra 07.05.2019 (502 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Telefon
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Binavne
Binavne
DE Betonrenovering ApS.
Sidst opdateret den 07.05.2019 og angivet som gældende fra 07.05.2019 (502 dage).
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Sidst opdateret den 07.05.2019 og angivet som gældende fra 07.05.2019 (502 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
1 direktør
Ingen historik.
Ansatte
20.09.2020
Ingen historik.
Kapital
20.09.2020
Fra årsrapport
03.04.2020
Regnskab: 07.05.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 03.04.2020)
Type af revisorbistand: Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse: Regnskabsklasse B
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
20.09.2020
0 % kvinder
Konkurser
20.09.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
20.09.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Danny Jens Elkjær (virk.: 3)
Dir., Legale ejere, Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Ikke aktive
20.09.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Danny Jens Elkjær 02.01.2018 Hornsherredvej 250A, 4070 Kirke Hyllinge
Ikke aktive
02.01.2018
Deltager Dato Adresse
På adressen
20.09.2020
Nuværende adresse:
Hornsherredvej 250, 4070 Kirke Hyllinge
Aktive virksomheder: (2) CVR Status Branche
DE Betonrenovering & Entreprisestyring v/Danny Jens Elkjær 37890790 Aktiv Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990)
DE Bygningsfornyelse ApS 40500057 NORMAL Anden bygningsfærdiggørelse (433900)
Personer: (1)
Danny Jens Elkjær
Flytninger
Nuværende adresse:
Hornsherredvej 250, 4070 Kirke Hyllinge
Ingen historisk.
Lignende navne
DE Bygningsfornyelse ApS.
Sidst opdateret den 07.05.2019 og angivet som gældende fra 07.05.2019 (502 dage).
Lignende navne CVR
DEBTI IVS 37853232
Debtor A/S 34079137
DebutLand IVS 38875752
Deby ApS 40897844
DE Bygningsfornyelse ApS 40500057
DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S 34081972
De Bønneløse 40702695
DEC-ISLON Holding ApS 38800922
DEC 12877781
Deca A/S 69834728
Relationer
20.09.2020
Ingen relationer.
Relationer
20.09.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Danny Jens Elkjær (virk.: 3)
Dir., Legale ejere, Reelle ejere
2 0 0 0 0 1
Pct. 67 % 0 % 0 % 0 % 0 % 33 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
20.09.2020
Erfarenhed
20.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Danny Jens Elkjær (virk.: 3)
Dir., Legale ejere, Reelle ejere
0 2 1 3
Pct. 0 % 33 % 17 % 50 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
20.09.2020
Detektor
20.09.2020
Område Kommentar
Navn Virksomheden har angivet Navne. Virksomhedens gældende Navne er ikke OK... tjek det lige engang. Virksomheden har ikke ændret Navne for nylig. Virksomheden har ikke ændret Navne indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Navne.
Revisionfravalgt Virksomheden har angivet Revision fravalgt. Virksomhedens gældende Revision fravalgt er ikke OK... tjek det lige engang. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt for nylig. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Revision fravalgt.
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen nylige ændringer af Revisor der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revisor indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revisor der kan analyseres.