Copied

Status: Normal
Nordic Compliance Services A/S
40488316
Oslo Plads 2, 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Nordic Compliance Services A/S er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000). Selskabets formål er at drive virksomhed med compliance services i bred forstand, herunder varetage lovbestemte tillidshverv eller opgaver indenfor den finansielle sektor eller andre relevante sektorer, samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af én direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller den samlede bestyrelse i forening.
Oplysninger
Dato: 08.12.2023
Status
NORMAL.
Etableret
30.04.2019 (3 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
400.000,00 (DKK)
(30.04.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
23.03.2023
Bruttoresultat

2.347'

Primær drift

399'

Årets resultat

284'

Aktiver

4.289'

Kortfristede aktiver

4.289'

Egenkapital

842'

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

20 %

Likviditetsgrad

124 %

Regnskab etc.
08.12.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 23.03.2023 (260 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (23.03.2023)
Årsrapport 2021 (03.06.2022)
Årsrapport 2020 (08.04.2021)
Årsrapport 2019 (02.04.2020)
Statstidende
08.12.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
08.12.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Martin Christian Kruhl 29.11.2021 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Martin Lavesen 29.11.2021 bestyrelsesmedlem
Henrik Sjørslev 27.05.2020 næstformand
Peter Schäfer 30.04.2019 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
DLA Piper Denmark Komplementar ApS (CVR 34091706) NORMAL 30.04.2019
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
DLA Piper Denmark Komplementar ApS (CVR 34091706) NORMAL 30.04.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.