Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-87.000

Primær drift

-1.799'

Årets resultat

218'

Aktiver

152''

Kortfristede aktiver

152''

Egenkapital

151''

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
13.07.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-87.0000-205.0000
Resultat af primær drift-1.799.000180.547.00000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter3.000272.00000
Finansieringsomkostninger-74.000-1.117.000-316.0000
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat-1.870.000179.702.000-521.000-41.000
Resultat218.000150.866.000-406.000-37.000
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
13.07.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0169.216.000111.203.000361.000
Likvider020.170.000573.00022.000
Kortfristede aktiver152.095.000189.386.000111.776.000383.000
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver0000
Aktiver152.095.000189.386.000111.776.000383.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
13.07.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital151.041.000150.823.000-43.000363.000
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser031.458.000279.0000
Kortfristede forpligtelser1.053.00038.563.000111.819.00020.000
Gældsforpligtelser038.563.000111.819.0000
Forpligtelser038.563.000111.819.0000
Passiver152.095.000189.386.000111.776.000383.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
13.07.2020
Afkastningsgrad -1,2 %95,3 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,1 %100,0 %944,2 %-10,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2.431,1 %16.163,6 %Na.Na.
Soliditestgrad 99,3 %79,6 %0,0 %94,8 %
Likviditetsgrad 14.444,0 %491,1 %100,0 %1.915,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-28
Ledelsespåtegning:Today, the Executive Board have discussed and approved the Annual Report of DSV Real Estate Duisburg A/S for the financial year 1 January - 31 December 2022. The annual report, which has not been audited, has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act. The Executive Board considers the criteria for omission of audit to be met. In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company at 31 December 2022 and of the results of the Company's operations for the financial year 1 January - 31 December 2022. Further, in our opinion, the Management's review gives a fair review of the development in the Company's operations and financial matters and the result of the Company's operations and financial position. We recommend that the Annual Report be approved at the Annual General Meeting.