Copied

Status: Normal
Ørsted Ventures Europe A/S
40359176
Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Ørsted Ventures Europe A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at investere i virksomheder og drive anden virksomhed i tilknytning hertil.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
11.03.2019 (3 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.000.000,00 (DKK)
(11.03.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
12.05.2022
Bruttoresultat

-51.000

Primær drift

-51.000

Årets resultat

119'

Aktiver

25.359'

Kortfristede aktiver

8.096'

Egenkapital

25.303'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 12.05.2022 (198 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (12.05.2022)
Årsrapport 2020 (25.05.2021)
Årsrapport 2019 (13.05.2020)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Jens Patrik Edvardsen 08.10.2019 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Mikkel Kvist Thomsen 07.04.2021 formand
Jens Patrik Edvardsen 02.10.2019 bestyrelsesmedlem
Mikkel Friis-Olsen 02.10.2019 næstformand
Stiftere
StiftereStatusDato
Ørsted A/S (CVR 36213728) NORMAL 11.03.2019
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Ørsted A/S (CVR 36213728) NORMAL 11.03.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.