Copied

Status: Normal
Ørsted Ventures Europe A/S
40359176
Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Ørsted Ventures Europe A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at investere i virksomheder og drive anden virksomhed i tilknytning hertil.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 30.11.2023
Status
NORMAL.
Etableret
11.03.2019 (3 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.000.000,00 (DKK)
(11.03.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
03.05.2023
Bruttoresultat

-1.000

Primær drift

-1.000

Årets resultat

-28.000

Aktiver

25.291'

Kortfristede aktiver

8.028'

Egenkapital

25.275'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
30.11.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 03.05.2023 (211 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (03.05.2023)
Årsrapport 2021 (12.05.2022)
Årsrapport 2020 (25.05.2021)
Årsrapport 2019 (13.05.2020)
Statstidende
30.11.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.11.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Jacob Thomas Edmonds 16.01.2023 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Casper Holme Moe 13.01.2023 bestyrelsesmedlem
Kasper Larsen Tolstrup 13.01.2023 formand
Lars Brinch Danielsen 13.01.2023 næstformand
Stiftere
StiftereStatusDato
Ørsted A/S (CVR 36213728) NORMAL 11.03.2019
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Ørsted A/S (CVR 36213728) NORMAL 11.03.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.