Copied
 
 
Status: Normal
Saga VII Combined K/S
40319743
Amerika Plads 37, 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Saga VII Combined K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Kommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets kapital ved at foretage investeringer i Saga VII EUR K/S, Saga VII USD K/S og andre danske og udenlandske selskaber, som er etableret i henhold til aftaler, der i væsentligt omfang indeholder samme kommercielle vilkår.
Tegningsregel
Kommanditselskabet tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 22.04.2024
Status
NORMAL.
Etableret
06.03.2019 (2 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, EUR
30.01.2024
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

2.189'

Årets resultat

2.190'

Aktiver

71.792'

Kortfristede aktiver

111'

Egenkapital

71.785'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
22.04.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.10.2022 - 30.09.2023
Offentliggjort: 30.01.2024 (82 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (30.01.2024)
Årsrapport 2021 (01.02.2023)
Årsrapport 2020 (16.02.2022)
Årsrapport 2019 (24.02.2021)
Statstidende
22.04.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
22.04.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Saga VII GP ApS (CVR 39374382) 06.03.2019 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Saga VII EUR K/S (CVR 39374625) NORMAL 30.04.2019 10,00-14,99% 10,00-14,99%
Saga VII USD K/S (CVR 39375745) NORMAL 30.04.2019 20,00-24,99% 20,00-24,99%
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Saga VII GP ApS (CVR 39374382) 06.03.2019