Copied

Status: Dekret
SMKs PLACE APS
40263020
Strandmarksvej 20, 2650 Hvidovre
ww.smks-place.dk
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
SMKs PLACE APS er aktiv indenfor Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000). Virksomhedens formål er at drive arkitektvirksomhed og anden beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 30.01.2023
Status
DekretNORMAL.
Kreditoplysning
Konkurs 27.06.2022
Etableret
15.02.2019 (3 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(15.02.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
1, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 67 %
Kvinder: 33 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
20.07.2021
Bruttoresultat

111'

Primær drift

-24.487

Årets resultat

-24.487

Aktiver

290'

Kortfristede aktiver

290'

Egenkapital

87.046

Afkastningsgrad

-8 %

Soliditetsgrad

30 %

Likviditetsgrad

143 %

Regnskab etc.
30.01.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 20.07.2021 (559 dage)
Hent årsrapport
(20.07.2021)
Årsrapport 2019 (20.09.2020)
Statstidende
30.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Muhammed Berkan Dedeoglu 22.04.2021 adm. dir
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Ecem Saqi 15.02.2019
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.