Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-116'

Primær drift

-272'

Årets resultat

-214'

Aktiver

2.338'

Kortfristede aktiver

282'

Egenkapital

2.055'

Afkastningsgrad

-12 %

Soliditetsgrad

88 %

Likviditetsgrad

485 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
04.05.2021
2019
29.04.2020
2018
12.04.2019
2017
30.04.2018
2016
18.05.2017
2015
13.04.2016
Nettoomsætning180.072180.072180.072
Bruttoresultat-116.375-106.183-26.443-20.54511.874000
Resultat af primær drift-271.675-261.483-181.743-175.845-45.426-2.444-33.835-23.273
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter039.13469.60567.79576.90977.71672.95772.015
Finansieringsomkostninger-2.219-494000000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-273.894-222.843-112.138-108.05031.48375.27239.12248.742
Resultat-213.638-173.818-87.467-84.279104.88558.63930.44638.673
Forslag til udbytte00-2.000.00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
04.05.2021
2019
29.04.2020
2018
12.04.2019
2017
30.04.2018
2016
18.05.2017
2015
13.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 16.164344.1602.324.2762.322.0332.436.7132.689.9042.563.5002.385.506
Likvider265.3878.88793.79854.03299.53449.21251.296158.997
Kortfristede aktiver281.551353.0472.418.0742.376.0652.536.2472.739.1162.614.7962.544.503
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver2.056.5992.211.8992.367.1992.522.4992.437.7992.245.0992.302.3992.359.699
Langfristede aktiver2.056.5992.211.8992.367.1992.522.4992.437.7992.245.0992.302.3992.359.699
Aktiver2.338.1502.564.9464.785.2734.898.5644.974.0464.984.2154.917.1954.904.202
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
04.05.2021
2019
29.04.2020
2018
12.04.2019
2017
30.04.2018
2016
18.05.2017
2015
13.04.2016
Forslag til udbytte002.000.00000000
Egenkapital2.055.2452.268.8834.442.7014.530.1694.614.4484.509.5624.450.9234.420.477
Hensatte forpligtelser224.807285.063319.229331.228337.349412.000420.000428.000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser28.8980013.0420000
Kortfristede forpligtelser58.09811.00023.34337.16722.24962.65346.27255.725
Gældsforpligtelser58.09811.00023.34337.16722.24962.65346.27255.725
Forpligtelser58.09811.00023.34337.16722.24962.65346.27255.725
Passiver2.338.1502.564.9464.785.2734.898.5644.974.0464.984.2154.917.1954.904.202
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
04.05.2021
2019
29.04.2020
2018
12.04.2019
2017
30.04.2018
2016
18.05.2017
2015
13.04.2016
Afkastningsgrad -11,6 %-10,2 %-3,8 %-3,6 %-0,9 %0,0 %-0,7 %-0,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.32,6 %16,9 %21,5 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -10,4 %-7,7 %-2,0 %-1,9 %2,3 %1,3 %0,7 %0,9 %
Payout-ratio Na.Na.-2.286,6 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -12.243,1 %-52.931,8 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 87,9 %88,5 %92,8 %92,5 %92,8 %90,5 %90,5 %90,1 %
Likviditetsgrad 484,6 %3.209,5 %10.358,9 %6.392,9 %11.399,4 %4.371,9 %5.650,9 %4.566,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for EXINT ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2022 er aflagt i DKK.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for EXINT ApS.