Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
De bæredygtige - BKKD
40223568
Strandvejen 128, 9800 Hjørring
Telefonnummer mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
De bæredygtige - BKKD er aktiv indenfor Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900).
Tegningsregel
Na.
Oplysninger
Dato: 13.08.2020
Status
Aktiv.
Etableret
01.02.2019 (1 år)
Form
Frivillig forening (FFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
13.08.2020
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
13.08.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
13.08.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Filter
Sektion (alle)
Beliggenhedsadresse Hjemmeside Hovedbranche Kontaktoplysninger
Navne Virksomhedsform
Timeline
Beliggenhedsadresse

Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 128, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-02-01)

Hjemmeside

Den 2019-02-01 tilføjes Hjemmeside: www.debæredygtige.dk (offentliggjort 2019-02-01)

Hovedbranche

Den 2019-02-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-02-01)

Kontaktoplysninger

Den 2019-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: artmind@live.dk (offentliggjort 2019-02-01)

Virksomhedsform

Den 2019-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-02-01)

Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)
Finansielle indtægter
Finansieringsomkostninger
Resultat før skat
Resultat
Forslag til udbytte
Aktiver
Årsrapport
Kortfristede varebeholdninger
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Likvider
Kortfristede aktiver
Immaterielle aktiver og goodwill
Materielle aktiver
Langfristede aktiver
Aktiver
Aktiver
Ingen historik.
Passiver
Årsrapport
Forslag til udbytte
Egenkapital
Forpligtelser
Passiver
Passiver
Ingen historik.
Nøgletal
Årsrapport
Afkastningsgrad
Dækningsgrad
Resultatgrad
Varelagerets omsætningshastighed
Egenkapitals-forretning
Payout-ratio
Gældsdæknings-nøgletal
Soliditestgrad
Likviditetsgrad
Resultat
Ingen historik.
Gæld
Ingen historik.
Årsrapport
Ingen nuværende registrering.
Beretning
Ingen nuværende registrering.
Formål
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Status
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Branche
Branche
Andre organisationer og foreninger i.a.n (949900).
Sidst opdateret den 01.02.2019 og angivet som gældende fra 01.02.2019 (559 dage).
Ingen historik.
Revision
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
115.
Sidst opdateret den 01.02.2019 og angivet som gældende fra 01.02.2019 (559 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Kontaktoplysninger
artmind@live.dk.
Sidst opdateret den 01.02.2019 og angivet som gældende fra 01.02.2019 (559 dage).
Ingen historik.
Telefon
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ansatte
13.08.2020
Ingen historik.
Kapital
13.08.2020
Ingen historik.
Fra årsrapport
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
13.08.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
13.08.2020
Hjemmeside
www.debæredygtige.dk.
Sidst opdateret den 01.02.2019 og angivet som gældende fra 01.02.2019 (559 dage).
Ingen historik.
Kønsfordeling
13.08.2020
% kvinder
Konkurser
13.08.2020
Konkurser
13.08.2020
Ingen aktive.
Ikke aktive
13.08.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Ikke aktive
13.08.2020
På adressen
13.08.2020
Nuværende adresse:
Strandvejen 128, 9800 Hjørring
Aktive virksomheder: (2) CVR Status Branche
Art,mind & yoga 37082805 Aktiv Undervisning i kulturelle discipliner (855200)
De bæredygtige - BKKD 40223568 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Strandvejen 128, 9800 Hjørring
Ingen historisk.
Lignende navne
De bæredygtige - BKKD.
Sidst opdateret den 01.02.2019 og angivet som gældende fra 01.02.2019 (559 dage).
Relationer
13.08.2020
Ingen relationer.
Relationer
13.08.2020
Ingen aktive.
Ikke aktive
13.08.2020
Erfarenhed
13.08.2020
Ingen aktive.
Ikke aktive
13.08.2020
Detektor
13.08.2020
Område Kommentar
Formaal Virksomheden har ikke angivet Formål. Virksomheden skal have et gældende Formål. Ingen nylige ændringer af Formål der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Formål indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Formål der kan analyseres.
Kontaktoplysning Virksomheden har angivet Kontaktoplysninger. Virksomhedens gældende Kontaktoplysninger er OK. Virksomheden har ikke ændret Kontaktoplysninger for nylig. Virksomheden har ikke ændret Kontaktoplysninger indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Kontaktoplysninger.
Revisionfravalgt Virksomheden har ikke angivet Revision fravalgt. Virksomheden skal have et gældende Revision fravalgt. Ingen nylige ændringer af Revision fravalgt der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revision fravalgt der kan analyseres.
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen nylige ændringer af Revisor der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revisor indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revisor der kan analyseres.
Status Virksomheden har ikke angivet Virksomhedsstatus. Virksomheden skal have et gældende Virksomhedsstatus. Ingen nylige ændringer af Virksomhedsstatus der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Virksomhedsstatus indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Virksomhedsstatus der kan analyseres.
Tegningsregel Virksomheden har ikke angivet Tegningsregel. Virksomheden skal have et gældende Tegningsregel. Ingen nylige ændringer af Tegningsregel der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Tegningsregel der kan analyseres.
Virksomhedsform Virksomheden har angivet Virksomhedsform. Virksomhedens gældende Virksomhedsform er OK. Virksomheden har ikke ændret Virksomhedsform for nylig. Virksomheden har ikke ændret Virksomhedsform indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Virksomhedsform.