Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-1.148

Primær drift

-1.148

Årets resultat

-43.125

Aktiver

482

Kortfristede aktiver

482

Egenkapital

-1.766

Afkastningsgrad

-238 %

Soliditetsgrad

-366 %

Likviditetsgrad

21 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
15.07.2021
2019
09.09.2020
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-1.148-3.713-5.2250
Resultat af primær drift-1.148-3.713-5.2250
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00139.4550
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger-41.977-145-580
Resultat før skat-43.125-144.163134.1720
Resultat-43.125-144.163134.1720
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
15.07.2021
2019
09.09.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2000
Likvider48056.308167500
Kortfristede aktiver48256.308167500
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver040.000140.305748.880
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver040.000140.305748.880
Aktiver48296.308140.472749.380
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
15.07.2021
2019
09.09.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital-1.76641.358135.522749.380
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser003.7500
Kortfristede forpligtelser2.24854.9504.9500
Gældsforpligtelser2.24854.9504.9500
Forpligtelser2.24854.9504.9500
Passiver48296.308140.472749.380
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
15.07.2021
2019
09.09.2020
Afkastningsgrad -238,2 %-3,9 %-3,7 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2.442,0 %-348,6 %99,0 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -366,4 %42,9 %96,5 %100,0 %
Likviditetsgrad 21,4 %102,5 %3,4 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.