Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.106

Primær drift
Na.
Årets resultat

37.437

Aktiver

3.169'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

3.162'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.05.2022
2020
22.06.2021
2018
10.06.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.106-4.130-5.210-6.530
Resultat af primær drift0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter56.23695.53394.849131.408
Finansieringsomkostninger-1.737-1.248-1.2900
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat48.39390.15588.349124.878
Resultat37.43770.04768.43997.422
Forslag til udbytte-78.533-71.500-70.625-69.125
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.05.2022
2020
22.06.2021
2018
10.06.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 71.0693.136.7903.221.2573.126.408
Likvider3.098.37573.9761.889104.970
Kortfristede aktiver0000
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver0000
Aktiver3.169.4443.210.7663.223.1463.231.378
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.05.2022
2020
22.06.2021
2018
10.06.2020
Forslag til udbytte78.53371.50070.62569.125
Egenkapital3.162.0943.196.1583.196.7363.197.422
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.3506.5006.5006.500
Kortfristede forpligtelser7.35014.60826.41033.956
Gældsforpligtelser7.35014.60826.41033.956
Forpligtelser7.35014.60826.41033.956
Passiver3.169.4443.210.7663.223.1463.231.378
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.05.2022
2020
22.06.2021
2018
10.06.2020
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,2 %2,2 %2,1 %3,0 %
Payout-ratio 209,8 %102,1 %103,2 %71,0 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,8 %99,5 %99,2 %98,9 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.04.2022- 31.03.2023(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for LoGo Invest ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2022 - 31. marts 2023 for LoGo Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste investering samt hermed beslægtet virksomhed.