Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-10.480

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.860'

Aktiver

3.620'

Kortfristede aktiver

931'

Egenkapital

2.109'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

58 %

Likviditetsgrad

62 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.06.2022
2020
03.07.2021
2019
22.09.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-10.480-5.000-5.000-6.500
Resultat af primær drift0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-684.374-2.845-4.584-9.031
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat1.711.129000
Resultat1.860.21960.181-9.584-15.531
Forslag til udbytte-58.900000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.06.2022
2020
03.07.2021
2019
22.09.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 789.726104.309100.000100.000
Likvider141.752000
Kortfristede aktiver931.478104.309100.000100.000
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver2.688.215282.23250.00050.000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver2.688.215282.23250.00050.000
Aktiver3.619.693386.541150.000150.000
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.06.2022
2020
03.07.2021
2019
22.09.2020
Forslag til udbytte58.900000
Egenkapital2.109.491249.27224.88534.469
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser1.510.202137.269125.115115.531
Gældsforpligtelser1.510.202137.269125.115115.531
Forpligtelser1.510.202137.269125.115115.531
Passiver3.619.693386.541150.000150.000
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.06.2022
2020
03.07.2021
2019
22.09.2020
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 88,2 %24,1 %-38,5 %-45,1 %
Payout-ratio 3,2 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 58,3 %64,5 %16,6 %23,0 %
Likviditetsgrad 61,7 %76,0 %79,9 %86,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Gatsby INVEST ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i, at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.