Copied

Status: Normal
Marie Furbo Holding ApS
40113568
Skibelundvej 19 1., 2720 Vanløse
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Marie Furbo Holding ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at eje kapitalandele i andres selskaber og yde investeringsvirksomhed samt efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af én direktør.
Oplysninger
Dato: 25.03.2023
Status
NORMAL.
Etableret
18.12.2018 (4 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(18.12.2018)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 100 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
07.06.2022
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

250'

Kortfristede aktiver

50.000

Egenkapital

50.000

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

20 %

Likviditetsgrad

25 %

Regnskab etc.
25.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 07.06.2022 (291 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (07.06.2022)
Årsrapport 2020 (13.08.2021)
Årsrapport 2018 (07.09.2020)
Statstidende
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Marie Furbo 18.12.2018 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Marie Furbo 18.12.2018
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
BOGL Holding ApS (CVR 40998128) NORMAL 05.12.2019 10,00-14,99% 10,00-14,99%