Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

131'

Primær drift

131'

Årets resultat

129'

Aktiver

255'

Kortfristede aktiver

255'

Egenkapital

27.528

Afkastningsgrad

52 %

Soliditetsgrad

11 %

Likviditetsgrad

378 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
25.05.2021
2019
15.06.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat131.181-1.554-30.280-88.639
Resultat af primær drift131.181-6.754-36.680-95.039
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0-31400
Finansieringsomkostninger-7.287-5.987-4.900-1.845
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat123.894-13.055-41.580-96.884
Resultat129.047-13.055-41.580-96.884
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
25.05.2021
2019
15.06.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.15305.0000
Likvider249.56779.13739.09019.743
Kortfristede aktiver254.72079.13744.09019.743
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver0019.20025.600
Langfristede aktiver0019.20025.600
Aktiver254.72079.13763.29045.343
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
25.05.2021
2019
15.06.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital27.528-101.519-88.464-46.884
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.0004.0004.0004.000
Kortfristede forpligtelser67.38226.9934.0004.000
Gældsforpligtelser227.192180.656151.75492.227
Forpligtelser227.192180.656151.75492.227
Passiver254.72079.13763.29045.343
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
25.05.2021
2019
15.06.2020
Afkastningsgrad 51,5 %-8,5 %-58,0 %-209,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 468,8 %12,9 %47,0 %206,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.800,2 %-112,8 %-748,6 %-5.151,2 %
Soliditestgrad 10,8 %-128,3 %-139,8 %-103,4 %
Likviditetsgrad 378,0 %293,2 %1.102,3 %493,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Conscious Choice ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-10
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Conscious Choice ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Conscious Choice tilbyder forskellige aktiviteter som yoga, åndedrætsterapi, meditation, dans, madmentor, coaching m. v