Copied

Status: Dekret
Peterssons Invest IVS
40093516
Rundgården 30 2. th., 2860 Søborg
Telefonnummer mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Peterssons Invest IVS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 27.09.2022
Status
DekretUNDERTVANGSOPLØSNING.
Kreditoplysning
Konkurs 21.09.2022
Etableret
13.12.2018 (3 år)
Form
Iværksætterselskab (IVS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1,00 (DKK)
(13.12.2018)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
15.07.2021
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

0

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

0

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
27.09.2022
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 15.07.2021 (439 dage)
Hent årsrapport
(15.07.2021)
Årsrapport 2018 (07.09.2020)
Statstidende
27.09.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
27.09.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Simon Houshmand Petersson 13.12.2018
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Simon Houshmand Petersson 13.12.2018 100,00% 100,00 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Simon Houshmand Petersson 13.12.2018 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.