Copied
 
Josephine Emilie Cetti
Nuværende adresse ():
Taarbækdalsvej 11, 2930 Klampenborg
Kønsfordeling
20.09.2020
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
20.09.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
20.09.2020
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reel ejer
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
Bestyrelse Status Dato Rolle
Debtor A/S (CVR 34079137) NORMAL 20.05.2019 bestyrelsesmedlem
Ingen historisk.
Direktion
Direktion Status Dato Rolle
Profiler ApS (CVR 40509739) NORMAL 10.05.2019 adm. dir
Invoice One Management ApS (CVR 38319264) NORMAL 16.05.2018 adm. dir
Historik Status Start Stop Rolle
Invoice One Management ApS (CVR 38319264) NORMAL 16.04.2018 16.04.2018 adm. dir
Aktive relationer
20.09.2020
Beskrivelse
Konkurser
20.09.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Josephine Emilie Cetti 0 % 0 % 0 % 0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
20.09.2020
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Josephine Emilie Cetti (antal: 3) 3 0 0 0
Pct. 100 % 0 % 0 % 0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
20.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Josephine Emilie Cetti (antal: 4) 1 3 0 0
Pct. 25 % 75 % 0 % 0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.