Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-5.353

Årets resultat

-2.628

Aktiver

581'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

6.085

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

1 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
11.11.2020
2018
18.10.2019
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-5.353-4.556-30.653-8.105
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00-25.5000
Finansielle indtægter18.42512.11710.1903.952
Finansieringsomkostninger-15.700-10.673-9.815-3.744
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat-2.628-3.112-30.278-7.897
Resultat-2.628-3.112-30.278-7.897
Forslag til udbytte0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
11.11.2020
2018
18.10.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 578.000485.864198.747358.452
Likvider3.2222.6967.3344.858
Kortfristede aktiver0000
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver00025.500
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver00025.500
Aktiver581.222488.560206.081388.810
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
11.11.2020
2018
18.10.2019
Forslag til udbytte0000
Egenkapital6.0858.71311.82542.103
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.5002.5002.5002.500
Kortfristede forpligtelser575.137479.847194.256346.707
Gældsforpligtelser575.137479.847194.256346.707
Forpligtelser575.137479.847194.256346.707
Passiver581.222488.560206.081388.810
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
23.09.2021
2019
11.11.2020
2018
18.10.2019
Afkastningsgrad -0,9 %-0,9 %-14,9 %-2,1 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -43,2 %-35,7 %-256,1 %-18,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -34,1 %-42,7 %-312,3 %-216,5 %
Soliditestgrad 1,0 %1,8 %5,7 %10,8 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Lasse Båner Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Lasse Båner Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandel i dattervirksomhed.