Copied

Status: Normal
JPM Capital ApS
40040358
Andrea Brochmanns Gade 14 1. th., 2450 København SV
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
JPM Capital ApS er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Formålet med selskabet er at investere og eje andre virksomheder.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af direktøren.
Oplysninger
Dato: 30.09.2023
Status
NORMAL.
Etableret
11.10.2018 (4 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(26.05.2020)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
22.06.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

46.500

Kortfristede aktiver

40.000

Egenkapital

40.000

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

86 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
30.09.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
No audit assistance
Virksomhedens regnskabsklasse:
Reporting class B, micro-undertaking
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 22.06.2023 (100 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (22.06.2023)
Årsrapport 2021 (20.06.2022)
Årsrapport 2019 (28.06.2021)
Årsrapport 2018 (27.05.2020)
Statstidende
30.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Juan Pablo Medina Ramirez 07.05.2020 adm. dir
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Juan Pablo Medina Ramirez 11.10.2018
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Kaffe Bueno ApS (CVR 37894036) NORMAL 23.11.2018 33,33-49,99% 33,33-49,99%