Copied
 
 
Aage Bach Nielsen
Nuværende adresse ():
Ingen nuværende registrering.
Kønsfordeling
18.04.2024
0 % i netværket er kvinder
Konkurser
18.04.2024
0 % konkurs / tvangsopløst
Ejerstruktur
18.04.2024
Vi viser ikke ejerstruktur.
Stifter
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legal ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Reel ejer
Vi viser ikke ejerskab.
Bestyrelse
HistorikStatusStartStopRolle
NISGAARD + CHRISTOFFERSEN A/S (CVR 10568935) UNDER KONKURS 10.12.1986 22.03.2001 bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Direktion
HistorikStatusStartStopRolle
NISGAARD + CHRISTOFFERSEN A/S (CVR 10568935) UNDER KONKURS 10.12.1986 22.03.2001 direktion
ApS VXY 1 (CVR 55409412) OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION 19.11.1984 17.06.1988 direktion
Ingen nuværende registrering.
Aktive relationer
18.04.2024
Beskrivelse
Konkurser
18.04.2024
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Aage Bach Nielsen0 %0 %0 %50,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Relationer
18.04.2024
Person NORMAL KONKURS OPLØST ØVRIGT
Aage Bach Nielsen (antal: 2)0110
Pct.0 %50 %50 %0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Roller
18.04.2024
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Aage Bach Nielsen (antal: 3)1200
Pct.33 %67 %0 %0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.