Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.875

Primær drift
Na.
Årets resultat

-5.912

Aktiver

25.362

Kortfristede aktiver

362

Egenkapital

14.237

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

56 %

Likviditetsgrad

3 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
28.06.2021
2018
06.06.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.875-6.375-5.750
Resultat af primær drift000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-37-38-60
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat0-6.4130
Resultat-5.912-6.413-5.810
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
28.06.2021
2018
06.06.2020
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider3625.7746.562
Kortfristede aktiver3625.7746.562
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver25.00025.00025.000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver25.00025.00025.000
Aktiver25.36230.77431.562
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
28.06.2021
2018
06.06.2020
Forslag til udbytte000
Egenkapital14.23720.14926.562
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser11.12510.6255.000
Gældsforpligtelser11.12510.6255.000
Forpligtelser11.12510.6255.000
Passiver25.36230.77431.562
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
28.06.2021
2018
06.06.2020
Afkastningsgrad Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -41,5 %-31,8 %-21,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 56,1 %65,5 %84,2 %
Likviditetsgrad 3,3 %54,3 %131,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for ALE 2018 Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt direkte eller indirekte atdrive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed.