Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
Esbjerg Towers Holding ApS
39934019
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Esbjerg Towers Holding ApS er aktiv indenfor Køb og salg af egen fast ejendom (681000). Selskabets formål er at foretage enhver form for investering i fast ejendom, herunder ved køb eller bytte eller indirekte ved tegning eller erhvervelse af ejerandele af enhver art i ejendomsselskaber, samt administration, kontrol, udvikling og salg af fast ejendom.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør, bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, eller tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Oplysninger
Dato: 23.09.2020
Status
NORMAL.
Etableret
10.10.2018 (1 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(10.10.2018)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2018, DKK
14.06.2020
Bruttoresultat

-24.750

Primær drift
Na.
Årets resultat

-74.783

Aktiver

83.265'

Kortfristede aktiver

83.265'

Egenkapital

-24.783

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-0 %

Likviditetsgrad

100 %

Regnskab etc.
23.09.2020
Revision
Underlagt revision.
Revisor
ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
10.10.2018 - 31.12.2019
Offentliggjort: 14.06.2020 (101 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2018 (14.06.2020)
Statstidende
23.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
23.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Person Dato Rolle
Lars Kristensen 10.10.2018 direktør
Peter Høpfner 10.10.2018 direktør
Bestyrelse
Person Dato Rolle
Peter Høpfner 10.10.2018 bestyrelsesmedlem
Tom Rasmussen 10.10.2018 bestyrelsesmedlem
Jan Magnus Nordholm 10.10.2018 formand
David Carlinfanti Rich Zahle 10.10.2018 næstformand
Stiftere
Stiftere Status Dato
A Place To A/S (CVR 39754134) NORMAL 10.10.2018
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ejere Status Dato Andel Stemmer
A Place To A/S (CVR 39754134) NORMAL 10.10.2018 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associerede Status Dato Ejerandel Stemmeandel
A Place To Esbjerg ApS (CVR 39155141) NORMAL 23.10.2018 100,00% 100,00%
Filter
Sektion (alle)
xbrl Ejerskaber Vedtægter Beliggenhedsadresse
Bestyrelse Direktion Formål Første regnskabsperiode
Hovedbranche Kapital Legale ejere Navne
Regnskabs år Revision fravalgt Revisor Stiftere
Tegningsregel Virksomhedsform Virksomhedsstatus
Timeline
xbrl

Den 2020-06-14 offentliggøres Regnskab 2018

Ejerskaber

Den 2018-10-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A Place To Esbjerg ApS. (offentliggjort 2018-11-04)

Vedtægter

Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2018-12-21)

Beliggenhedsadresse

Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-10-11)

Bestyrelse

Den 2018-10-10 tilføjes Bestyrelse: David Carlinfanti Rich Zahle (næstformand) (offentliggjort 2018-10-11)

Direktion

Den 2018-10-10 tilføjes Direktion: Peter Høpfner (direktør) (offentliggjort 2018-10-11)

Formål

Den 2018-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage enhver form for investering i fast ejendom, herunder ved køb eller bytte eller indirekte ved tegning eller erhvervelse af ejerandele af enhver art i ejendomsselskaber, samt administration, kontrol, udvikling og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2018-10-11)

Første regnskabsperiode

Den 2018-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-10-11)

Den 2018-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-10 (offentliggjort 2018-10-11)

Hovedbranche

Den 2018-10-10 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-10-11)

Kapital

Den 2018-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-11)

Den 2018-10-10 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-10-11)

Den 2018-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-11)

Den 2018-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-10-11)

Legale ejere

Den 2018-10-10 tilføjes Legale ejere: A Place To A/S (offentliggjort 2018-10-11)

Regnskabs år

Den 2018-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-11)

Den 2018-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-11)

Revision fravalgt

Den 2018-10-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-11)

Revisor

Den 2018-10-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-10-11)

Stiftere

Den 2018-10-10 tilføjes Stiftere: A Place To A/S (offentliggjort 2018-10-11)

Tegningsregel

Den 2018-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør, bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, eller tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-10-11)

Vedtægter

Den 2018-10-10 tilføjes Vedtægter: 2018-10-10 (offentliggjort 2018-12-21)

Virksomhedsform

Den 2018-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-11)

Virksomhedsstatus

Den 2018-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-11)

Direktion
Direktion Dato Rolle
Lars Kristensen 10.10.2018 direktør
Peter Høpfner 10.10.2018 direktør
Ingen historisk.
Bestyrelse
Bestyrelse Dato Rolle
Peter Høpfner 10.10.2018 bestyrelsesmedlem
Tom Rasmussen 10.10.2018 bestyrelsesmedlem
Jan Magnus Nordholm 10.10.2018 formand
David Carlinfanti Rich Zahle 10.10.2018 næstformand
Ingen historisk.
Stiftere
Stiftere Status Dato
A Place To A/S (CVR 39754134) NORMAL 10.10.2018
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legale ejere
Legale ejere Status Dato Andel Stemmer
A Place To A/S (CVR 39754134) NORMAL 10.10.2018 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Selskaber
Datter-/associerede Status Dato Andel Stemmer
A Place To Esbjerg ApS (CVR 39155141) NORMAL 23.10.2018 100,00% 100,00%
Ingen historisk.
2018, DKK
14.06.2020
Bruttoresultat

-24.750

Primær drift
Na.
Årets resultat

-74.783

Aktiver

83.265'

Kortfristede aktiver

83.265'

Egenkapital

-24.783

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-0 %

Likviditetsgrad

100 %

Resultat
14.06.2020
Resultatopgørelse
2018
14.06.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat -24.750
Resultat af primær drift 0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter 5.777.799
Finansieringsomkostninger -5.777.832
Andre finansielle omkostninger 0
Resultat før skat 0
Resultat -74.783
Forslag til udbytte 0
Aktiver
14.06.2020
Årsrapport
2018
14.06.2020
Kortfristede varebeholdninger 0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 83.251.799
Likvider 13.216
Kortfristede aktiver 83.265.015
Immaterielle aktiver og goodwill 0
Finansielle anlægsaktiver 0
Materielle aktiver 0
Langfristede aktiver 0
Aktiver 83.265.015
Aktiver
14.06.2020
Passiver
14.06.2020
Årsrapport
2018
14.06.2020
Forslag til udbytte 0
Egenkapital -24.783
Hensatte forpligtelser 0
Langfristet gæld til banker 0
Anden langfristet gæld 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0
Kortfristede forpligtelser 83.289.798
Gældsforpligtelser 83.289.798
Forpligtelser 83.289.798
Passiver 83.265.015
Passiver
14.06.2020
Nøgletal
14.06.2020
Årsrapport
2018
14.06.2020
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 301,8 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 0,0 %
Likviditetsgrad 100,0 %
Resultat
14.06.2020
Gæld
14.06.2020
Årsrapport
14.06.2020
Nyeste: 10.10.2018 - 31.12.2019 (offentliggjort: 14.06.2020)
Beretning
14.06.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten: 2020-04-14
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport: Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Esbjerg Towers Holding ApS for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 10. oktober 2018 - 31. december 2019.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets formål er at foretage enhver form for investering i fast ejendom, herunder ved køb eller bytte eller indirekte ved tegning eller erhvervelse af ejerandele af enhver art i ejendomsselskaber, samt administration, kontrol, udvikling og salg af fast ejendom.
Formål
Formål
Selskabets formål er at foretage enhver form for investering i fast ejendom, herunder ved køb eller bytte eller indirekte ved tegning eller erhvervelse af ejerandele af enhver art i ejendomsselskaber, samt administration, kontrol, udvikling og salg af fast ejendom.
Sidst opdateret den 11.10.2018 og angivet som gældende fra 10.10.2018 (714 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 11.10.2018 og angivet som gældende fra 10.10.2018 (714 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Køb og salg af egen fast ejendom (681000).
Sidst opdateret den 11.10.2018 og angivet som gældende fra 10.10.2018 (714 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
false.
Sidst opdateret den 11.10.2018 og angivet som gældende fra 10.10.2018 (714 dage).
Ingen historik.
Revisor
Revisor
ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab
Sidst opdateret den 11.10.2018 og angivet som gældende fra 10.10.2018 (714 dage).
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 11.10.2018 og angivet som gældende fra 10.10.2018 (714 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Telefon
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør, bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, eller tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Sidst opdateret den 11.10.2018 og angivet som gældende fra 10.10.2018 (714 dage).
Fortolkning (3 tegningsmuligheder)
formanden + 1 direktør
formanden + næstformanden
3 bestyrelsesmedlemmer +
Ingen historik.
Ansatte
23.09.2020
Ingen historik.
Kapital
23.09.2020
Fra årsrapport
14.06.2020
Regnskab: 10.10.2018 - 31.12.2019 (offentliggjort: 14.06.2020)
Type af revisorbistand: Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse: Regnskabsklasse B
Grundlag for konklusion (revision): Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Uafhængighed Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Konklusion (revision): Vi har revideret årsregnskabet for Esbjerg Towers Holding ApS for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 10. oktober 2018 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 10. oktober 2018 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen (revision): Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
23.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
23.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
23.09.2020
0 % kvinder
Konkurser
23.09.2020
20 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
23.09.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Peter Høpfner (virk.: 34)
Dir., Bestyrelsesmedlem
17,65 % 29,41 % 35,29 % 44,12 %
Lars Kristensen (virk.: 71)
Dir.
23,94 % 29,58 % 33,80 % 35,21 %
David Carlinfanti Rich Zahle (virk.: 12)
Næstformand
0 % 0 % 0 % 0 %
Pct. 19,66 % 26,50 % 30,77 % 34,19 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Ikke aktive
23.09.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Peter Høpfner 01.01.2007 Gammel Hareskovvej 335, 3500 Værløse
David Carlinfanti Rich Zahle 01.10.2009 Palnatokesgade 3, 1733 København V
Lars Kristensen 30.09.2018 Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk
Ikke aktive
30.09.2018
Deltager Dato Adresse
På adressen
23.09.2020
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (41) CVR Status Branche
A Place To A/S 39754134 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Esbjerg ApS 39155141 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A/B Artillerigården 34441189 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
A/B Artillerigården 33916949 Aktiv Private andelsboligforeninger (682020)
ABC LYS HOLDING ApS 35396144 NORMAL Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990)
ADVOKAT DAVID BØGGILD 16728330 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT H H LESCHLY 79098817 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT LISE BOUET 15606630 Aktiv Juridisk bistand (691000)
APOF ApS 37858978 NORMAL Industriel design og produktdesign (741010)
BDP International ApS 39058073 NORMAL Speditører (522920)
BKS-psykologer 32051774 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
CMC Finans ApS 37701149 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC Kredit ApS 40488367 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC development ApS 36901969 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
CRUMBLE HOLDING ApS 29812047 NORMAL Uoplyst (999999)
Carl Vin and Wine Denmark, filial af Carl Vin and wine AB, Sverige 38707132 NORMAL Detailhandel med drikkevarer (472500)
Collaborative Performance ApS 40077987 NORMAL Public relations og kommunikation (702100)
DATA INSIGHTS ApS 31864682 NORMAL Computerprogrammering (620100)
DINBOLIGRÅDGIVER ApS 31864402 NORMAL Ejendomsmæglere mv. (683110)
Danish Lighting ApS 38618725 NORMAL Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000)
Databeskyttelse ApS 39723077 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
E/F Søborg Hovedgade 73 33116136 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
ENSO CONSULT A/S 21800236 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Elisabeth Kampmann 29491526 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
Ellen Mørchs Fond 36656751 Aktiv Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910)
Esbjerg Towers Holding ApS 39934019 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
F:U:D 31901235 Aktiv Event catering (562100)
FARLON ApS 31765056 NORMAL Computerprogrammering (620100)
Fbu- Forældrelandsforeningen 12925077 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Fugl Leonhardt ApS 38600516 NORMAL Arbejdsformidlingskontorer (781000)
Grants of Guernsey 41030135 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Gårdlaug Rosenfryd 33421974 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
HØPFNER ApS 33084501 NORMAL Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210)
OLÍVY ApS 35891137 NORMAL Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500)
Permin & Tholstrup Law Firm I/S 39155044 Aktiv Juridisk bistand (691000)
Sichika ApS 37985244 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
Skilsmissebarnet ApS 38301969 NORMAL Juridisk bistand (691000)
UNGDOMSBOLIG.NU A/S 34704627 NORMAL Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120)
Valby Towers Holding ApS 39934329 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Viva Olivia ApS 38251244 NORMAL Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900)
Windrose Partners ApS 39066750 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Ingen historisk.
Lignende navne
Esbjerg Towers Holding ApS.
Sidst opdateret den 11.10.2018 og angivet som gældende fra 10.10.2018 (714 dage).
Relationer
23.09.2020
Relationer
23.09.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Peter Høpfner (virk.: 34)
Dir., Bestyrelsesmedlem
14 0 0 15 5 0
Lars Kristensen (virk.: 71)
Dir.
23 0 0 25 19 4
David Carlinfanti Rich Zahle (virk.: 12)
Næstformand
11 0 0 0 0 1
Pct. 41 % 0 % 0 % 34 % 21 % 4 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
23.09.2020
Erfarenhed
23.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Peter Høpfner (virk.: 34)
Dir., Bestyrelsesmedlem
19 25 0 7
Lars Kristensen (virk.: 71)
Dir.
31 58 4 9
David Carlinfanti Rich Zahle (virk.: 12)
Næstformand
11 1 1 4
Sum 61 84 5 20
Pct. 36 % 49 % 3 % 12 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
23.09.2020
Detektor
23.09.2020
Område Kommentar
Ingen anmærkninger.