Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
TASTIMAGE CONFECTIONERY LIMITED, filial af TASTIMAGE CONFECTIONERY LIMITED, England
39864940
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
www.tastimage.com
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
TASTIMAGE CONFECTIONERY LIMITED, filial af TASTIMAGE CONFECTIONERY LIMITED, England er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Filialens formål er alle former for personlisere konfekt.
Tegningsregel
Filialen tegnes af en filialbestyrer.
Oplysninger
Dato: 20.09.2020
Status
NORMAL.
Etableret
17.09.2018 (1 år)
Form
Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab (FAP).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
1, 2018 (årsværk: 1)
7, kvt. 3. 2019 (årsværk: 3)
7, mdr. 9. 2019 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
20.09.2020
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Filter
Sektion (alle)
Beliggenhedsadresse Kontaktoplysninger Hjemmeside Kvartalsbeskæftigelse
Månedsbeskæftigelse Årsbeskæftigelse Formål Hovedbranche
Navne Revision fravalgt Tegningsregel Virksomhedsform
Virksomhedsstatus
Timeline
Beliggenhedsadresse

Den 2020-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-08-12)

Den 2020-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Blokken 23, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-08-12)

Beliggenhedsadresse

Den 2020-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 23, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-08-12)

Den 2020-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Blokken 23, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-02-19)

Kontaktoplysninger

Den 2020-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: lef@tastimage.com (offentliggjort 2020-02-19)

Den 2020-02-18 fjernes Kontaktoplysninger: lef@profilkonfekt.dk (offentliggjort 2020-02-19)

Beliggenhedsadresse

Den 2020-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 23, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-02-19)

Den 2020-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 13, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2020-01-29)

Hjemmeside

Den 2020-01-29 tilføjes Hjemmeside: www.tastimage.com (offentliggjort 2020-01-29)

Kontaktoplysninger

Den 2020-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: lef@profilkonfekt.dk (offentliggjort 2020-02-19)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)

Månedsbeskæftigelse

Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)

Kvartalsbeskæftigelse

Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)

Månedsbeskæftigelse

Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)

Årsbeskæftigelse

Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)

Månedsbeskæftigelse

Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)

Beliggenhedsadresse

Den 2018-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 13, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2020-01-29)

Formål

Den 2018-09-17 tilføjes Formål: Filialens formål er alle former for personlisere konfekt. (offentliggjort 2018-09-17)

Hovedbranche

Den 2018-09-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-17)

Revision fravalgt

Den 2018-09-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-17)

Tegningsregel

Den 2018-09-17 tilføjes Tegningsregel: Filialen tegnes af en filialbestyrer (offentliggjort 2018-09-17)

Virksomhedsform

Den 2018-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 180 (offentliggjort 2018-09-17)

Virksomhedsstatus

Den 2018-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-17)

Direktion
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)
Finansielle indtægter
Finansieringsomkostninger
Resultat før skat
Resultat
Forslag til udbytte
Aktiver
Årsrapport
Kortfristede varebeholdninger
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Likvider
Kortfristede aktiver
Immaterielle aktiver og goodwill
Materielle aktiver
Langfristede aktiver
Aktiver
Aktiver
Ingen historik.
Passiver
Årsrapport
Forslag til udbytte
Egenkapital
Forpligtelser
Passiver
Passiver
Ingen historik.
Nøgletal
Årsrapport
Afkastningsgrad
Dækningsgrad
Resultatgrad
Varelagerets omsætningshastighed
Egenkapitals-forretning
Payout-ratio
Gældsdæknings-nøgletal
Soliditestgrad
Likviditetsgrad
Resultat
Ingen historik.
Gæld
Ingen historik.
Årsrapport
Ingen nuværende registrering.
Beretning
Ingen nuværende registrering.
Formål
Formål
Filialens formål er alle former for personlisere konfekt.
Sidst opdateret den 17.09.2018 og angivet som gældende fra 17.09.2018 (734 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 17.09.2018 og angivet som gældende fra 17.09.2018 (734 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Ikke-finansielle holdingselskaber (642020).
Sidst opdateret den 17.09.2018 og angivet som gældende fra 17.09.2018 (734 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
false.
Sidst opdateret den 17.09.2018 og angivet som gældende fra 17.09.2018 (734 dage).
Ingen historik.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
180.
Sidst opdateret den 17.09.2018 og angivet som gældende fra 17.09.2018 (734 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Kontaktoplysninger
lef@tastimage.com.
Sidst opdateret den 19.02.2020 og angivet som gældende fra 19.02.2020 (214 dage).
Historik Start Stop
lef@tastimage.com 19.02.2020
lef@profilkonfekt.dk 29.01.2020 18.02.2020
Telefon
Telefonnummer
31180506.
Sidst opdateret den 12.08.2020 og angivet som gældende fra 12.08.2020 (39 dage).
Historik Start Stop
31180506 12.08.2020
53702453 19.02.2020 11.08.2020
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Filialen tegnes af en filialbestyrer.
Sidst opdateret den 17.09.2018 og angivet som gældende fra 17.09.2018 (734 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
1 filialbestyrer
Ingen historik.
Ansatte
20.09.2020
Kapital
20.09.2020
Ingen historik.
Fra årsrapport
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
20.09.2020
Hjemmeside
www.tastimage.com.
Sidst opdateret den 29.01.2020 og angivet som gældende fra 29.01.2020 (235 dage).
Ingen historik.
Kønsfordeling
20.09.2020
0 % kvinder
Konkurser
20.09.2020
NAN % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
20.09.2020
Ingen aktive.
Ikke aktive
20.09.2020
Ikke aktiv i virksomheden under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Lars Elm-Fich (virk.: 16) 50,00 % 62,50 % 75,00 % 75,00 %
Pct. 50,00 % 62,50 % 75,00 % 75,00 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Adresser
Ingen aktive.
Ikke aktive
17.09.2018
Deltager Dato Adresse
Lars Elm-Fich 17.09.2018 Les Andains, RDZ,74360 Abondance
På adressen
20.09.2020
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (50) CVR Status Branche
A Place To A/S 39754134 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Esbjerg ApS 39155141 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Horsens ApS 41426322 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A/B Artillerigården 33916949 Aktiv Private andelsboligforeninger (682020)
ABC LYS HOLDING ApS 35396144 NORMAL Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990)
ADVOKAT DAVID BØGGILD 16728330 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT H H LESCHLY 79098817 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT LISE BOUET 15606630 Aktiv Juridisk bistand (691000)
APOF ApS 37858978 NORMAL Industriel design og produktdesign (741010)
APT Horsens Holding ApS 41425938 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Advokatfirmaet Piroz 38847686 Aktiv Juridisk bistand (691000)
BDP International ApS 39058073 NORMAL Speditører (522920)
BKS-psykologer 32051774 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
CMC Finans ApS 37701149 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC Kredit ApS 40488367 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC development ApS 36901969 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
CRUMBLE HOLDING ApS 29812047 NORMAL Uoplyst (999999)
Carl Vin and Wine Denmark, filial af Carl Vin and wine AB, Sverige 38707132 NORMAL Detailhandel med drikkevarer (472500)
DATA INSIGHTS ApS 31864682 NORMAL Computerprogrammering (620100)
DINBOLIGRÅDGIVER ApS 31864402 NORMAL Ejendomsmæglere mv. (683110)
Danish Lighting ApS 38618725 NORMAL Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000)
DataTrend ApS 20046945 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Databeskyttelse ApS 39723077 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Debtor A/S 34079137 NORMAL Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900)
Dødsboet efter Ejendommen Løvesbjerggaard 10218225 Aktiv Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
E/F Søborg Hovedgade 73 33116136 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
ENSO CONSULT A/S 21800236 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Esbjerg Towers Holding ApS 39934019 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
F:U:D 31901235 Aktiv Event catering (562100)
FARLON ApS 31765056 NORMAL Computerprogrammering (620100)
Fbu- Forældrelandsforeningen 12925077 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Fugl Leonhardt ApS 38600516 NORMAL Arbejdsformidlingskontorer (781000)
Grants of Guernsey 41030135 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
HØPFNER ApS 33084501 NORMAL Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210)
Invoice One A/S 38344293 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
Invoice One Management ApS 38319264 NORMAL Formueforvaltning (663000)
Johannes og Helga Bøggilds Legat 11642772 Aktiv Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910)
KO ApS 28713797 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Kiropraktisk Klinik Charlottenlund 41168595 Aktiv Kiropraktorer (869040)
OLÍVY ApS 35891137 NORMAL Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500)
Profiler ApS 40509739 NORMAL Inkassovirksomhed og kreditoplysning (829100)
Rose Advokater v/Caspar Rose 25863313 Aktiv Juridisk bistand (691000)
Sichika ApS 37985244 NORMAL Fremstilling af andre møbler (310900)
Stay Secure 41146249 Aktiv Anden udgivelse af software (582900)
TASTIMAGE CONFECTIONERY LIMITED, filial af TASTIMAGE CONFECTIONERY LIMITED, England 39864940 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
Tangna Law 35106855 Aktiv Juridisk bistand (691000)
UNGDOMSBOLIG.NU A/S 34704627 NORMAL Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120)
Valby Towers Holding ApS 39934329 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Viva Olivia ApS 38251244 NORMAL Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900)
Windrose Partners ApS 39066750 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Dato Afstand Fra Til
29.01.2020 20,06 (km) Egeskovvej 13, 3490 Kvistgård Blokken 23, 3460 Birkerød
19.02.2020 0,00 (km) Blokken 23, 3460 Birkerød Blokken 23, 3460 Birkerød
12.08.2020 20,27 (km) Blokken 23, 3460 Birkerød Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Lignende navne
TASTIMAGE CONFECTIONERY LIMITED, filial af TASTIMAGE CONFECTIONERY LIMITED, England.
Sidst opdateret den 17.09.2018 og angivet som gældende fra 17.09.2018 (734 dage).
Relationer
20.09.2020
Ingen relationer.
Relationer
20.09.2020
Ingen aktive.
Ikke aktive
20.09.2020
Person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Lars Elm-Fich (virk.: 16)
Ikke aktiv i virksomheden.
2 0 0 12 1 1
Pct. 13 % 0 % 0 % 75 % 6 % 6 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Erfarenhed
20.09.2020
Ingen aktive.
Ikke aktive
20.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Lars Elm-Fich (virk.: 16)
Ikke aktiv i virksomheden
10 10 1 3
Pct. 42 % 42 % 4 % 13 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Detektor
20.09.2020
Område Kommentar
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen nylige ændringer af Revisor der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revisor indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revisor der kan analyseres.
Virksomhedsform Virksomheden har angivet Virksomhedsform. Virksomhedens gældende Virksomhedsform er OK. Virksomheden har ikke ændret Virksomhedsform for nylig. Virksomheden har ikke ændret Virksomhedsform indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Virksomhedsform.