Copied

Status: Normal
P-Link 2019 A/S
39860104
Malmøgade 3, 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
P-Link 2019 A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at være holdingselskab for selskaber i Danmark og udlandet, der er beskæftiget indenfor handel, industri og produktion, herunder at ydekonsulentbistand i form af rådgivning om økonomistyring, ledelse, strategi og lignende ydelser til koncernselskaber.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 02.12.2022
Status
NORMAL.
Etableret
14.09.2018 (2 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.497.973,80 (DKK)
(11.08.2021)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
12.07.2022
Bruttoresultat

-109'

Primær drift

-109'

Årets resultat

8.906'

Aktiver

105''

Kortfristede aktiver

3.106'

Egenkapital

103''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

157 %

Regnskab etc.
02.12.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 12.07.2022 (143 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (12.07.2022)
Årsrapport 2020 (06.07.2021)
Årsrapport 2019 (25.08.2020)
Årsrapport 2018 (17.06.2019)
Statstidende
02.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
02.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Henrik Bonnerup 14.09.2018 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Jan Johan Kühl 14.09.2018 bestyrelsesmedlem
Henrik Bonnerup 14.09.2018 bestyrelsesmedlem
Allan Bach Pedersen 14.09.2018 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
Søren Fogh 14.09.2018
Reelle ejere
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
POLARIS PRIVATE EQUITY IV K/S (CVR 36486597) Aktiv 14.09.2018 90,00-99,99% 90,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Link Top Holding A/S (CVR 39860635) NORMAL 14.09.2018 66,67-89,99% 66,67-89,99%