Copied

Status: Regnskab og boafslutning
Adventure International IVS
39837722
Frøslevvej 79, 6330 Padborg
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Adventure International IVS er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000). Selskabets formål er at drive virksomhed med levering af international juridisk rådgivning og hermed forbunden virksomhed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 21.03.2023
Status
Regnskab og boafslutningUNDERKONKURS.
Kreditoplysning
Konkurs 17.03.2023
Etableret
03.09.2018 (4 år)
Form
Iværksætterselskab (IVS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
2,00 (DKK)
(03.09.2018)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 9. 2019 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 100 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
21.07.2021
Bruttoresultat

-112'

Primær drift

-720'

Årets resultat

-562'

Aktiver

903'

Kortfristede aktiver

552'

Egenkapital

-1.107'

Afkastningsgrad

-80 %

Soliditetsgrad

-123 %

Likviditetsgrad

27 %

Regnskab etc.
21.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 21.07.2021 (608 dage)
Hent årsrapport
(21.07.2021)
Årsrapport 2018 (14.09.2020)
Statstidende
21.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
21.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Lili Liu 03.09.2018
MP-Holding ApS (CVR 39034433) NORMAL 03.09.2018
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
MP-Holding ApS (CVR 39034433) NORMAL 09.09.2018 50,00-66,66% 66,67 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.