Copied
 

Status: Normal
VIA VPF K/S
39830787
Strandvejen 58 st., 2900 Hellerup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
VIA VPF K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er direkte eller indirekte, at erhverve, besidde og afhænde aktier i Advania AB (publ.) ,reg. nr. 556963-8991.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 1 komplementar.
Oplysninger
Dato: 05.12.2021
Status
NORMAL.
Etableret
03.09.2018 (2 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
02.02.2021
Bruttoresultat

-93.767

Primær drift
Na.
Årets resultat

-99.825

Aktiver

438''

Kortfristede aktiver

749'

Egenkapital

438''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
05.12.2021
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 02.02.2021 (305 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (02.02.2021)
Årsrapport 2018 (18.02.2020)
Statstidende
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
VIA VPF GP ApS (CVR 39830396) 03.09.2018 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Fra 10.03.2021 er Jacob Holbraad Bestyrelsesmedlem i PFA-Fonden, der indirekte ejer 26 % af kapitalen og stemmerne i selskabet.
Fra 12.03.2020 er Per Niels Tønnesen Bestyrelsesmedlem i PFA-Fonden, der indirekte ejer 26 % af kapitalen og stemmerne i selskabet.
Fra 12.03.2020 er Olov Peder Hasslev Bestyrelsesmedlem i PFA-Fonden, der indirekte ejer 26 % af kapitalen og stemmerne i selskabet.
Fra 03.09.2018 er Tusnelda Christina Reimer Kehberg-Cortes Bestyrelsesmedlem i PFA-Fonden, der indirekte ejer 26 % af kapitalen og stemmerne i selskabet.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Via Equity Fond III K/S (CVR 37889407) NORMAL 03.09.2018 33,33-49,99% 33,33 %
PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. (CVR 13594376) NORMAL 03.09.2018 50,00-66,66% 50,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
VIA VPF GP ApS (CVR 39830396) 03.09.2018