Copied

Status: Normal
Kinnerton Boligudlejning K/S
39782723
Hammerensgade 6 st. th., 1267 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Kinnerton Boligudlejning K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Virksomhedens formål er at investerer i, eje, udvikle, drifte, udleje samt administrere fast ejendom, herunder indirekte via investering i danske og udenlandske selskaber, der opfylder formålet. Virksomheden kan belåne ejendommene. Virksomheden kan udlåne penge til sine dattervirksomheder og associerede virksomheder samt stille sikkerhed for disse. Virksomheden kan låne penge af sine dattervikrsomheder og associerede virksomheder. Virksomheden kan indgå finansielle transaktioner, hvis det er et led i den angivne ejendomsinvestering.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
14.08.2018 (3 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 50 %
Kvinder: 50 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
24.11.2021
Bruttoresultat

-2.258'

Primær drift
Na.
Årets resultat

16.495'

Aktiver

109''

Kortfristede aktiver

4.317'

Egenkapital

101''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

92 %

Likviditetsgrad

50 %

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.10.2020 - 30.09.2021
Offentliggjort: 24.11.2021 (367 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (24.11.2021)
Årsrapport 2019 (17.12.2020)
Årsrapport 2018 (23.12.2019)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
KB GP ApS (CVR 39671964) 14.08.2018 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Hanni Merete Kasprzak 23.10.2018 25,00-33,32% 42,73 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
GADMOL ApS (CVR 30912721) NORMAL 24.10.2019 5,00-9,99% 5,00 %
AHJ A/S (CVR 25516281) NORMAL 23.10.2018 10,00-14,99% 10,00 %
INVESTERINGSSELSKABET AF 20/9 1999 A/S (CVR 21481076) NORMAL 23.10.2018 10,00-14,99% 10,00 %
ECCO HOLDING A/S (CVR 20096098) NORMAL 23.10.2018 20,00-24,99% 20,00 %
ANPARTSSELSKABET AF 1. OKTOBER 2011 (CVR 34092524) NORMAL 23.10.2018 20,00-24,99% 20,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
KB Strandgaderne P/S (CVR 42047066) NORMAL 23.02.2022 100,00% 100,00%
KB Stige P/S (CVR 41411678) NORMAL 03.06.2020 100,00% 100,00%
KB Lindvedhave P/S (CVR 40996869) NORMAL 10.12.2019 100,00% 100,00%
KB Strømmen P/S (CVR 40988181) NORMAL 04.12.2019 100,00% 100,00%
KB Nr. Bjert P/S (CVR 31591368) NORMAL 10.01.2019 100,00% 100,00%
Ansvarlige
Virk/PersonDato
KB GP ApS (CVR 39671964) 14.08.2018