Copied

Status: Regnskab og boafslutning
Pebu Holding IVS
39761092
Peter Bangs Vej 77 3. th., 2000 Frederiksberg
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Pebu Holding IVS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 02.10.2022
Status
Regnskab og boafslutningUNDERKONKURS.
Kreditoplysning
Konkurs 22.09.2022
Etableret
03.08.2018 (4 år)
Form
Iværksætterselskab (IVS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
10.000,00 (DKK)
(03.08.2018)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
31.12.2020
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

10.000

Kortfristede aktiver

10.000

Egenkapital

10.000

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
02.10.2022
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.07.2019 - 30.06.2020
Offentliggjort: 31.12.2020 (640 dage)
Hent årsrapport
(31.12.2020)
Årsrapport 2018 (27.01.2020)
Statstidende
02.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
02.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Peter Busk 03.08.2018
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Peter Busk 03.08.2018 100,00% 100,00 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Peter Busk 03.08.2018 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
CoCup IVS (CVR 39899264) UNDERKONKURS 28.09.2018 100,00% 100,00%