Copied

Status: Regnskab og boafslutning
Jagthytten ApS
39739003
Jagtvej 2, 6705 Esbjerg Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Jagthytten ApS er aktiv indenfor Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen.
Oplysninger
Dato: 30.01.2023
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
23.07.2018 (3 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2018 (årsværk: 1)
0, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 100 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
04.08.2021
Bruttoresultat

401'

Primær drift

245'

Årets resultat

109'

Aktiver

797'

Kortfristede aktiver

654'

Egenkapital

118'

Afkastningsgrad

31 %

Soliditetsgrad

15 %

Likviditetsgrad

96 %

Regnskab etc.
30.01.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 04.08.2021 (544 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (04.08.2021)
Årsrapport 2018 (12.10.2020)
Statstidende
30.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.