Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-7.020

Primær drift
Na.
Årets resultat

-7.353

Aktiver

295'

Kortfristede aktiver

245'

Egenkapital

263'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.12.2021
2019
26.02.2021
2018
29.01.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.020-6.625-6.000-9.625
Resultat af primær drift0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-2.281-2.146-1.084-2.981
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat-9.30161.229166.728-12.606
Resultat-7.35363.159168.275-11.218
Forslag til udbytte0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.12.2021
2019
26.02.2021
2018
29.01.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 60.25346.777091.322
Likvider184.752205.581243.5235.705
Kortfristede aktiver245.005252.358243.52397.027
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver50.00050.00050.000100.000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver50.00050.00050.000100.000
Aktiver295.005302.358293.523197.027
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.12.2021
2019
26.02.2021
2018
29.01.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital262.863270.216207.05738.782
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.0004.0004.0004.000
Kortfristede forpligtelser32.14232.14286.466158.245
Gældsforpligtelser32.14232.14286.466158.245
Forpligtelser32.14232.14286.466158.245
Passiver295.005302.358293.523197.027
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.12.2021
2019
26.02.2021
2018
29.01.2020
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,8 %23,4 %81,3 %-28,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 89,1 %89,4 %70,5 %19,7 %
Likviditetsgrad 762,3 %785,1 %281,6 %61,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-16
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 21 - 30. 09. 22 for Ahrendt Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder.