Copied

Status: Normal
ADVANTAGE Investment Partners A/S
39573334
Bredgade 40, 1260 København K
www.advantageinvestmentpartners.com
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
ADVANTAGE Investment Partners A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at drive forvaltning af alternative investeringsfonde samt al virksomhed, som efter besty-relsens skøn har forbindelse hermed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktionen.
Oplysninger
Dato: 02.12.2022
Status
NORMAL.
Etableret
16.05.2018 (4 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
662.869,71 (DKK)
(08.10.2021)
Ansatte
3, 2018 (årsværk: 1)
7, kvt. 3. 2019 (årsværk: 3)
7, mdr. 9. 2019 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
10.03.2020
Bruttoresultat

6.875'

Primær drift

753'

Årets resultat

576'

Aktiver

2.990'

Kortfristede aktiver

2.900'

Egenkapital

-1.973

Afkastningsgrad

25 %

Soliditetsgrad

-0 %

Likviditetsgrad

387 %

Regnskab etc.
02.12.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 10.03.2020 (997 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (10.03.2020)
Årsrapport 2018 (29.05.2019)
Statstidende
02.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
02.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Anders Stubkjær Dalhoff 01.05.2019 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Jesper Rangvid 20.08.2021 bestyrelsesmedlem
Lars Leo Thylander 06.04.2021 bestyrelsesmedlem
Jørgen Rugholm Jensen 06.04.2021 bestyrelsesmedlem
Jens Peter Due Olsen 06.10.2020 formand
Jan Johan Kühl 03.09.2019 bestyrelsesmedlem
Frank Halborg Jensen 03.09.2019 bestyrelsesmedlem
Per Klitgård Poulsen 03.09.2019 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
LNFPA Holding ApS (CVR 37359858) NORMAL 16.05.2018
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Anders Stubkjær Dalhoff 08.10.2021 50,00-66,66% 58,30 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
22. november 2021 ApS (CVR 42922463) NORMAL 06.04.2022 15,00-19,99% 20,00 %
ADVANTAGE Private Equity Holding ApS (CVR 39650096) NORMAL 18.06.2018 66,67-89,99% 66,67 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
ICP 2020 GP ApS (CVR 41714840) NORMAL 27.09.2020 100,00% 100,00%
ADVANTAGE Private Equity 2020 I GP ApS (CVR 41569883) NORMAL 07.08.2020 100,00% 100,00%
ADVANTAGE PE 2019 A GP ApS (CVR 40930353) NORMAL 14.11.2019 100,00% 100,00%
Advantage Club GP ApS (CVR 39784696) NORMAL 14.08.2018 100,00% 100,00%
22.08.2022 100,00% 100,00 %
ADVANTAGE Core Infrastruktur DCP VII 2022 III A/S (CVR 43513303) NORMAL 14.09.2022 100,00% 100,00 %