Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

-20

Aktiver

2.411

Kortfristede aktiver

2.411

Egenkapital

2.411

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
29.12.2020
2018
25.09.2019
Nettoomsætning
Resultat af primær drift000-4.685
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger-20-400
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat-20-1.634-14.2750
Resultat-20-1.634-14.275-31.660
Forslag til udbytte0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
29.12.2020
2018
25.09.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000
Likvider2.4112.4314.0654.065
Kortfristede aktiver2.4112.4314.0654.065
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver00014.275
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver00014.275
Aktiver2.4112.4314.06518.340
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
29.12.2020
2018
25.09.2019
Forslag til udbytte0000
Egenkapital2.4112.4314.06518.340
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000
Kortfristede forpligtelser0000
Gældsforpligtelser0000
Forpligtelser0000
Passiver2.4112.4314.06518.340
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
29.12.2020
2018
25.09.2019
Afkastningsgrad Na.Na.Na.-25,5 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,8 %-67,2 %-351,2 %-172,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Ingen nuværende registrering.