Copied

Status: Normal
Axcel V K/S 2
39445549
Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Axcel V K/S 2 er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Kommanditselskabets formål er (i) at foretage investeringer i virksomheder med henblik på at udvikle disse kommercielt, (ii) at låne penge til sådanne virksomheder, samt (iii) al virksomhed som er beslægtet hermed.
Tegningsregel
Kommanditselskabet tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
28.03.2018 (4 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, EUR
14.03.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-338'

Årets resultat

11.314'

Aktiver

39.163'

Kortfristede aktiver

43.000

Egenkapital

39.120'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

100 %

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 14.03.2022 (257 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (14.03.2022)
Årsrapport 2020 (12.02.2021)
Årsrapport 2019 (04.03.2020)
Årsrapport 2018 (06.03.2019)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Axcel V GP ApS (CVR 38487655) 28.03.2018 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Newbury Equity Partners IV L.P. 28.03.2018 10,00-14,99% 10,00 %
ATP PRIVATE EQUITY PARTNERS V K/S (CVR 35814035) NORMAL 28.03.2018 15,00-19,99% 15,00 %
LFI Equity A/S (CVR 37311251) NORMAL 28.03.2018 15,00-19,99% 15,00 %
Cubera PE II AB 28.03.2018 15,00-19,99% 15,00 %
Hermes GPE Horizon LP 28.03.2018 25,00-33,32% 25,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Axcel V GP ApS (CVR 38487655) 28.03.2018