Copied
 

Status: Normal
P-Holding RelyOn Nutec A/S
39445441
Kalvebod Brygge 45 3., 1560 København V
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
P-Holding RelyOn Nutec A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at være holdingselskab for selskaber i Danmark og udlandet, der er beskæftiget indenfor handel, industri og produktion.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 05.12.2021
Status
NORMAL.
Etableret
27.03.2018 (2 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
3.297.189,59 (DKK)
(20.11.2020)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
02.07.2021
Bruttoresultat

-175'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-1.799'

Aktiver

408''

Kortfristede aktiver

751'

Egenkapital

348''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

85 %

Likviditetsgrad

3 %

Regnskab etc.
05.12.2021
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 02.07.2021 (156 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (02.07.2021)
Årsrapport 2019 (01.09.2020)
Årsrapport 2018 (25.06.2019)
Statstidende
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Henrik Bonnerup 27.03.2018 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Jan Johan Kühl 27.03.2018 bestyrelsesmedlem
Henrik Bonnerup 27.03.2018 bestyrelsesmedlem
Allan Bach Pedersen 27.03.2018 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
Søren Fogh 27.03.2018
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
P-RelyOn Nutec 2018 A/S (CVR 39826658) NORMAL 18.09.2018 90,00-99,99% 90,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
BidCo RelyOn Nutec A/S (CVR 39467836) NORMAL 30.03.2018 100,00% 100,00%