Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

2.056'

Primær drift

111'

Årets resultat

82.304

Aktiver

1.293'

Kortfristede aktiver

1.146'

Egenkapital

632'

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

49 %

Likviditetsgrad

175 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.02.2022
2020
31.03.2021
2019
29.04.2020
2018
06.03.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.056.3051.987.8761.928.5381.957.5961.229.940
Resultat af primær drift110.545183.371-42.429355.058297.920
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter029000
Finansieringsomkostninger-4.902-2.740-2.670-3.981-532
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat105.643180.660-45.099351.077297.388
Resultat82.304140.876-42.001273.425231.304
Forslag til udbytte000-54.000-52.900
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.02.2022
2020
31.03.2021
2019
29.04.2020
2018
06.03.2019
Kortfristede varebeholdninger172.54089.750198.58280.00084.131
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 218.62186.729165.59011.218415.832
Likvider754.830994.330500.508540.017233.034
Kortfristede aktiver1.145.9911.170.809864.680631.235732.997
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver147.028229.670312.312327.95443.800
Langfristede aktiver147.028229.670312.312327.95443.800
Aktiver1.293.0191.400.4791.176.992959.189776.797
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.02.2022
2020
31.03.2021
2019
29.04.2020
2018
06.03.2019
Forslag til udbytte00054.00052.900
Egenkapital632.008549.704408.828504.829284.304
Hensatte forpligtelser5.03514.34412.75215.8503.032
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser52.595141.68864.86273.646140.456
Kortfristede forpligtelser655.976836.431755.412438.510489.461
Gældsforpligtelser655.976836.431755.412438.510489.461
Forpligtelser655.976836.431755.412438.510489.461
Passiver1.293.0191.400.4791.176.992959.189776.797
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.02.2022
2020
31.03.2021
2019
29.04.2020
2018
06.03.2019
Afkastningsgrad 8,5 %13,1 %-3,6 %37,0 %38,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 13,0 %25,6 %-10,3 %54,2 %81,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.19,7 %22,9 %
Gældsdæknings-nøgletal 2.255,1 %6.692,4 %-1.589,1 %8.918,8 %56.000,0 %
Soliditestgrad 48,9 %39,3 %34,7 %52,6 %36,6 %
Likviditetsgrad 174,7 %140,0 %114,5 %143,9 %149,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Tækkefirma Slotsgårdens Eftf. ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i DKK.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2022.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Tækkefirma Slotsgårdens Eftf. ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabts formål er at udøve virksomhed med at lave smukke tage, tækkearbejde i øvrigt og andet bygningsarbejde og service, samt aktiviteter i tilknytning hertil.