Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

275'

Primær drift

-10.819

Årets resultat

-24.424

Aktiver

37.135

Kortfristede aktiver

30.448

Egenkapital

-11.519

Afkastningsgrad

-29 %

Soliditetsgrad

-31 %

Likviditetsgrad

63 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
06.07.2021
2019
20.05.2020
2018
28.05.2019
Nettoomsætning98.917
Bruttoresultat274.655126.912110.992081.393
Resultat af primær drift-10.819-27.77530.438-6.81916.430
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger00-100-60
Andre finansielle omkostninger-11.906-1.439000
Resultat før skat-22.725-29.21430.428-6.81916.370
Resultat-24.424-27.09523.899-6.81911.845
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
06.07.2021
2019
20.05.2020
2018
28.05.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.5315.6047.8130246
Likvider27.91727.36850.34601.340
Kortfristede aktiver30.44832.97258.15901.586
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver6.68715.01528.90014.70123.845
Langfristede aktiver6.68715.01528.90014.70123.845
Aktiver37.13547.98787.05914.70125.431
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
06.07.2021
2019
20.05.2020
2018
28.05.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital-11.51912.90539.52315.62411.846
Hensatte forpligtelser0000719
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser48.65435.08247.536-92312.866
Gældsforpligtelser48.65435.08247.536-92312.866
Forpligtelser48.65435.08247.536-92312.866
Passiver37.13547.98787.05914.70125.431
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
06.07.2021
2019
20.05.2020
2018
28.05.2019
Afkastningsgrad -29,1 %-57,9 %35,0 %-46,4 %64,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.-6,9 %Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 212,0 %-210,0 %60,5 %-43,6 %100,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.304.380,0 %Na.27.383,3 %
Soliditestgrad -31,0 %26,9 %45,4 %106,3 %46,6 %
Likviditetsgrad 62,6 %94,0 %122,3 %Na.12,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Selskabets årsrapport for 2022 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning Revisorbistand Ledelsen skal oplyse, at følgende regnskabsvirksomhed har ydet assistance ved udarbejdelse af Årsrapporten: Årsregnskabet ApS
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Godrone ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.