Copied

Status: Regnskab og boafslutning
Nordal Hansen Holding ApS
39280787
Slotsgade 41, 9330 Dronninglund
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Nordal Hansen Holding ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 25.03.2023
Status
Regnskab og boafslutningUNDERKONKURS.
Kreditoplysning
Konkurs 17.03.2023
Etableret
25.01.2018 (5 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
350.000,00 (DKK)
(13.08.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 50 %
Kvinder: 50 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
27.10.2021
Bruttoresultat

-134

Primær drift
Na.
Årets resultat

5.139

Aktiver

1.470

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

-4.155

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-283 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
25.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.05.2020 - 30.04.2021
Offentliggjort: 27.10.2021 (514 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (27.10.2021)
Årsrapport 2019 (22.12.2020)
Årsrapport 2018 (08.10.2019)
Statstidende
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Karsten Schwartz Nordal 25.01.2018
Majbritt Schwartz 25.01.2018
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Ingen nuværende registrering.