Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

3.605'

Primær drift

1.380'

Årets resultat

1.048'

Aktiver

2.560'

Kortfristede aktiver

2.491'

Egenkapital

1.425'

Afkastningsgrad

54 %

Soliditetsgrad

56 %

Likviditetsgrad

365 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.09.2021
2019
14.09.2020
2018
23.08.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.605.0663.011.1502.556.2472.953.377
Resultat af primær drift1.380.200941.659331.685-398.852
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter4.67201.191675
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger-40.030-55.245-54.065-74.206
Resultat før skat1.344.842886.414278.811-472.383
Resultat1.047.883730.550278.811-472.383
Forslag til udbytte-524.861-260.00000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.09.2021
2019
14.09.2020
2018
23.08.2019
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.829.5051.596.5841.345.5751.075.330
Likvider661.205483.745205.58612.027
Kortfristede aktiver2.490.7102.080.3291.551.1611.087.357
Immaterielle aktiver og goodwill55.640158.360261.080363.800
Finansielle anlægsaktiver0000
Materielle aktiver13.43236.71660.00183.287
Langfristede aktiver69.072195.076321.081447.087
Aktiver2.559.7822.275.4051.872.2421.534.444
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.09.2021
2019
14.09.2020
2018
23.08.2019
Forslag til udbytte524.861260.00000
Egenkapital1.424.861636.978-93.572-372.383
Hensatte forpligtelser286.598155.86400
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0042.1690
Leverandører af varer og tjenesteydelser26.75026.75025.00025.000
Kortfristede forpligtelser682.0981.482.5631.923.6451.906.827
Gældsforpligtelser848.3231.482.5631.965.8141.906.827
Forpligtelser848.3231.482.5631.965.8141.906.827
Passiver2.559.7822.275.4051.872.2421.534.444
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.09.2021
2019
14.09.2020
2018
23.08.2019
Afkastningsgrad 53,9 %41,4 %17,7 %-26,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 73,5 %114,7 %-298,0 %126,9 %
Payout-ratio 50,1 %35,6 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 55,7 %28,0 %-5,0 %-24,3 %
Likviditetsgrad 365,2 %140,3 %80,6 %57,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Advokatanpartsselskabet Kalø Advokaterne for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Virksomhedens aktiver er ikke pantsat, og der er ikke afgivet nogen sikkerhedsstillelser.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Advokatanpartsselskabet Kalø Advokaterne.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har bestået af at drive advokatvirksomhed.