Copied

Status: Normal
BroBizz Operatør A/S
39144239
Vester Søgade 10, 1601 København V
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
BroBizz Operatør A/S er aktiv indenfor Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler (522130). Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om Sund og Bælt Holding A/S at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af elektroniske bompengesystemer og lignende betalingsanlæg i forbindelse med brugerfinansieret infrastruktur i Danmark
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 1 direktør, af bestyrelsesnæstformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktør, eller 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.
Oplysninger
Dato: 31.03.2023
Status
NORMAL.
Etableret
07.12.2017 (4 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.000.000,00 (DKK)
(07.12.2017)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 50 %
Kvinder: 50 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
29.04.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

536'

Årets resultat

382'

Aktiver

28.182'

Kortfristede aktiver

26.686'

Egenkapital

8.513'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

30 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
31.03.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 29.04.2022 (336 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (29.04.2022)
Årsrapport 2020 (28.04.2021)
Årsrapport 2019 (28.04.2020)
Årsrapport 2017 (02.05.2019)
Statstidende
31.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
31.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Ole Lykke Christensen 01.06.2018 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Louise Friis 16.05.2022 bestyrelsesmedlem
Signe Thustrup Kreiner 01.10.2021 næstformand
Mikkel Haugård Hemmingsen 07.12.2017 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
BROBIZZ A/S (CVR 31854822) NORMAL 07.12.2017
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
BROBIZZ A/S (CVR 31854822) NORMAL 07.12.2017 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.