Copied
 

Status: Normal
Henrik Nissen Advokatanpartsselskab
39072645
Ehlersvej 11, 2900 Hellerup
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Henrik Nissen Advokatanpartsselskab er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000). Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed i overensstemmelse med retsplejelovens § 124, stk. 2.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Oplysninger
Dato: 27.11.2021
Status
NORMAL.
Etableret
31.10.2017 (3 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(31.10.2017)
Ansatte
1, 2018 (årsværk: 1)
0, kvt. 4. 2018 (årsværk: 1)
1, mdr. 11. 2018 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
21.06.2021
Bruttoresultat

205'

Primær drift

205'

Årets resultat

114'

Aktiver

1.036'

Kortfristede aktiver

1.010'

Egenkapital

241'

Afkastningsgrad

20 %

Soliditetsgrad

23 %

Likviditetsgrad

127 %

Regnskab etc.
27.11.2021
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 21.06.2021 (159 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (21.06.2021)
Årsrapport 2019 (28.08.2020)
Årsrapport 2017 (24.06.2019)
Statstidende
27.11.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
27.11.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Henrik Nissen 31.10.2017 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Henrik Nissen 31.10.2017
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Henrik Nissen 31.10.2017 100,00% 100,00 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Henrik Nissen 31.10.2017 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.