Copied

Status: Normal
Henrik Nissen Advokatanpartsselskab
39072645
Ehlersvej 11, 2900 Hellerup
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Henrik Nissen Advokatanpartsselskab er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000). Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed i overensstemmelse med retsplejelovens § 124, stk. 2.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Oplysninger
Dato: 30.11.2023
Status
NORMAL.
Etableret
31.10.2017 (3 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(31.10.2017)
Ansatte
1, 2018 (årsværk: 1)
0, kvt. 4. 2018 (årsværk: 1)
1, mdr. 11. 2018 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
20.06.2023
Bruttoresultat

35.653

Primær drift
Na.
Årets resultat

26.429

Aktiver

482'

Kortfristede aktiver

456'

Egenkapital

319'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

66 %

Likviditetsgrad

279 %

Regnskab etc.
30.11.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 20.06.2023 (163 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (20.06.2023)
Årsrapport 2021 (12.06.2022)
Årsrapport 2020 (21.06.2021)
Årsrapport 2019 (28.08.2020)
Årsrapport 2017 (24.06.2019)
Statstidende
30.11.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.11.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Henrik Nissen 31.10.2017 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Henrik Nissen 31.10.2017
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Ingen nuværende registrering.