Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

-81

Primær drift

-81

Årets resultat

-128'

Aktiver

2.339'

Kortfristede aktiver

2.339'

Egenkapital

2.339'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
26.02.2022
2020
13.04.2021
2019
01.03.2020
2017
07.03.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat-81-17.502-1.270750-4.420
Resultat af primær drift-81-17.502000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger-128.108-6.908-119-2.8726.596
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-128.189669.793992.260741.486401.274
Resultat-128.189669.793992.260741.486401.274
Forslag til udbytte-117.800-114.400000
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
26.02.2022
2020
13.04.2021
2019
01.03.2020
2017
07.03.2019
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000
Likvider261.4102.664.95521.12411
Kortfristede aktiver2.338.6252.664.955000
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver002.005.7971.162.148543.540
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver2.338.6252.664.9552.026.9211.162.149543.541
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
26.02.2022
2020
13.04.2021
2019
01.03.2020
2017
07.03.2019
Forslag til udbytte117.800114.400000
Egenkapital2.338.6252.581.2152.024.4211.142.761401.275
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser001.2501.2503.750
Kortfristede forpligtelser083.740000
Gældsforpligtelser083.740000
Forpligtelser083.740000
Passiver2.338.6252.664.9552.026.9211.162.149543.541
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
26.02.2022
2020
13.04.2021
2019
01.03.2020
2017
07.03.2019
Afkastningsgrad 0,0 %-0,7 %Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -5,5 %25,9 %49,0 %64,9 %100,0 %
Payout-ratio -91,9 %17,1 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -0,1 %-253,4 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %96,9 %99,9 %98,3 %73,8 %
Likviditetsgrad Na.3.182,4 %Na.Na.Na.
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Beretning
19.03.2023
Ingen nuværende registrering.