Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

563'

Primær drift

8.560

Årets resultat

-7.114

Aktiver

438'

Kortfristede aktiver

152'

Egenkapital

-161'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

-37 %

Likviditetsgrad

25 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.05.2022
2020
29.04.2021
2019
26.08.2020
2017
22.05.2019
Nettoomsætning
Bruttoresultat562.718529.864279.354121.228-203.627
Resultat af primær drift8.56030.713131.477127-323.634
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger00000
Andre finansielle omkostninger-17.619-17.720-24.220-27.993-28.658
Resultat før skat-9.05912.993107.257-27.866-352.292
Resultat-7.11410.11583.618-21.854-275.540
Forslag til udbytte00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.05.2022
2020
29.04.2021
2019
26.08.2020
2017
22.05.2019
Kortfristede varebeholdninger22.63017.83922.51910.56215.327
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 125.268121.32496.839106.02990.840
Likvider4.4074.4689.7062.0368.429
Kortfristede aktiver152.305143.631129.064118.627114.596
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver286.000313.200340.400367.600394.800
Langfristede aktiver286.000313.200340.400367.600394.800
Aktiver438.305456.831469.464486.227509.396
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.05.2022
2020
29.04.2021
2019
26.08.2020
2017
22.05.2019
Forslag til udbytte00000
Egenkapital-160.775-153.661-163.776-247.394-225.540
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser62.41248.55243.74564.95920.739
Kortfristede forpligtelser599.080610.492633.240733.621734.936
Gældsforpligtelser599.080610.492633.240733.621734.936
Forpligtelser599.080610.492633.240733.621734.936
Passiver438.305456.831469.464486.227509.396
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.05.2022
2020
29.04.2021
2019
26.08.2020
2017
22.05.2019
Afkastningsgrad 2,0 %6,7 %28,0 %0,0 %-63,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,4 %-6,6 %-51,1 %8,8 %122,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -36,7 %-33,6 %-34,9 %-50,9 %-44,3 %
Likviditetsgrad 25,4 %23,5 %20,4 %16,2 %15,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Helle Dyrlæge ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Helle Dyrlæge ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet bestået af drift af dyrlægeklinik.