Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
DebutLand IVS
38875752
Nordre Fasanvej 195 2. tv., 2000 Frederiksberg
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
DebutLand IVS er aktiv indenfor Produktion af film og videofilm (591110). Producere film i det danske vækstlag
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af direktionen.
Oplysninger
Dato: 20.09.2020
Status
NORMAL.
Etableret
23.08.2017 (2 år)
Form
Iværksætterselskab (IVS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
100,00 (DKK)
(23.08.2017)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 100 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
18.05.2020
Bruttoresultat

-16.947

Primær drift

-16.947

Årets resultat

-16.947

Aktiver

5.309

Kortfristede aktiver

5.309

Egenkapital

5.309

Afkastningsgrad

-319 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
20.09.2020
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.03.2019 - 28.02.2020
Offentliggjort: 18.05.2020 (125 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (18.05.2020)
Årsrapport 2018 (03.03.2019)
Årsrapport 2017 (01.03.2018)
Statstidende
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Person Dato Rolle
Julie Carla Mortensen 23.08.2017 adm. dir
Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani 23.08.2017 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Stiftere Status Dato
Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani 23.08.2017
Julie Carla Mortensen 23.08.2017
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Julie Carla Mortensen 23.08.2017 50,00-66,66% 50,00 %
Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani 23.08.2017 50,00-66,66% 50,00 %
Legale ejere
Ejere Status Dato Andel Stemmer
Julie Carla Mortensen 23.08.2017 50,00-66,66% 50,00 %
Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani 23.08.2017 50,00-66,66% 50,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Filter
Sektion (alle)
xbrl Beliggenhedsadresse Direktion Formål
Første regnskabsperiode Hovedbranche Kapital Legale ejere
Navne Reelle ejere Regnskabs år Revision fravalgt
Stiftere Tegningsregel Vedtægter Virksomhedsform
Virksomhedsstatus
Timeline
xbrl

Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019

xbrl

Den 2019-03-03 offentliggøres Regnskab 2018

xbrl

Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2017

Beliggenhedsadresse

Den 2017-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 195, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-08-23)

Direktion

Den 2017-08-23 tilføjes Direktion: Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani (direktør) (offentliggjort 2017-08-23)

Formål

Den 2017-08-23 tilføjes Formål: Producere film i det danske vækstlag (offentliggjort 2017-08-23)

Første regnskabsperiode

Den 2017-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-02-28 (offentliggjort 2017-08-23)

Den 2017-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-23 (offentliggjort 2017-08-23)

Hovedbranche

Den 2017-08-23 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2017-08-23)

Kapital

Den 2017-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2017-08-23)

Den 2017-08-23 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-08-23)

Den 2017-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-08-23)

Legale ejere

Den 2017-08-23 tilføjes Legale ejere: Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani, Julie Carla Mortensen (offentliggjort 2017-12-31)

Reelle ejere

Den 2017-08-23 tilføjes Reelle ejere: Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani, Julie Carla Mortensen (offentliggjort 2017-12-31)

Regnskabs år

Den 2017-08-23 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2017-08-23)

Den 2017-08-23 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2017-08-23)

Revision fravalgt

Den 2017-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-23)

Stiftere

Den 2017-08-23 tilføjes Stiftere: Julie Carla Mortensen, Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani (offentliggjort 2017-08-23)

Tegningsregel

Den 2017-08-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-08-23)

Vedtægter

Den 2017-08-23 tilføjes Vedtægter: 2017-08-23 (offentliggjort 2017-08-23)

Virksomhedsform

Den 2017-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-08-23)

Virksomhedsstatus

Den 2017-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-23)

Direktion
Direktion Dato Rolle
Julie Carla Mortensen 23.08.2017 adm. dir
Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani 23.08.2017 direktør
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Stiftere Status Dato
Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani 23.08.2017
Julie Carla Mortensen 23.08.2017
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Julie Carla Mortensen 23.08.2017 50,00-66,66% 50,00 %
Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani 23.08.2017 50,00-66,66% 50,00 %
Ingen historisk.
Legale ejere
Legale ejere Status Dato Andel Stemmer
Julie Carla Mortensen 23.08.2017 50,00-66,66% 50,00 %
Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani 23.08.2017 50,00-66,66% 50,00 %
Ingen historisk.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
2019, DKK
18.05.2020
Bruttoresultat

-16.947

Primær drift

-16.947

Årets resultat

-16.947

Aktiver

5.309

Kortfristede aktiver

5.309

Egenkapital

5.309

Afkastningsgrad

-319 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
18.05.2020
Resultatopgørelse
2019
18.05.2020
2018
03.03.2019
2017
01.03.2018
Nettoomsætning 21.775 31.400
Bruttoresultat -16.947 -1.856
Resultat af primær drift -16.947 -1.856
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0 0
Finansielle indtægter 0 0
Finansieringsomkostninger 0 0
Andre finansielle omkostninger 0 0
Resultat før skat -16.947 -1.856
Resultat -16.947 0
Forslag til udbytte 0 0
Aktiver
18.05.2020
Årsrapport
2019
18.05.2020
2018
03.03.2019
2017
01.03.2018
Kortfristede varebeholdninger 0 0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 0
Likvider 5.309 100
Kortfristede aktiver 5.309 100
Immaterielle aktiver og goodwill 0 0
Finansielle anlægsaktiver 0 0
Materielle aktiver 0 0
Langfristede aktiver 0 0
Aktiver 5.309 100
Aktiver
18.05.2020
Passiver
18.05.2020
Årsrapport
2019
18.05.2020
2018
03.03.2019
2017
01.03.2018
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital 5.309 100
Hensatte forpligtelser 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0
Anden langfristet gæld 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0
Kortfristede forpligtelser 0 0
Gældsforpligtelser 0 0
Forpligtelser 0 0
Passiver 5.309 100
Passiver
18.05.2020
Nøgletal
18.05.2020
Årsrapport
2019
18.05.2020
2018
03.03.2019
2017
01.03.2018
Afkastningsgrad -319,2 % -1.856,0 %
Dækningsgrad -77,8 % -5,9 %
Resultatgrad -77,8 % Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na. Na.
Egenkapitals-forretning -319,2 % Na.
Payout-ratio Na. Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na. Na.
Soliditestgrad 100,0 % 100,0 %
Likviditetsgrad Na. Na.
Resultat
18.05.2020
Gæld
18.05.2020
Årsrapport
18.05.2020
Nyeste: 01.03.2019 - 28.02.2020 (offentliggjort: 18.05.2020)
Beretning
18.05.2020
Ledelsespåtegning: Direktionen har besluttet fravalg af revision og at kommende regnskabsår ikke skal revideres.     Frederiksberg d. 03. 03. 2019    
Formål
Formål
Producere film i det danske vækstlag.
Sidst opdateret den 23.08.2017 og angivet som gældende fra 23.08.2017 (1124 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 23.08.2017 og angivet som gældende fra 23.08.2017 (1124 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Produktion af film og videofilm (591110).
Sidst opdateret den 23.08.2017 og angivet som gældende fra 23.08.2017 (1124 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
true.
Sidst opdateret den 23.08.2017 og angivet som gældende fra 23.08.2017 (1124 dage).
Ingen historik.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
81.
Sidst opdateret den 23.08.2017 og angivet som gældende fra 23.08.2017 (1124 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Telefon
Telefonnummer
24425630.
Sidst opdateret den 23.08.2017 og angivet som gældende fra 23.08.2017 (1124 dage).
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af direktionen.
Sidst opdateret den 23.08.2017 og angivet som gældende fra 23.08.2017 (1124 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
direktionen
Ingen historik.
Ansatte
20.09.2020
Ingen historik.
Kapital
20.09.2020
Fra årsrapport
18.05.2020
Regnskab: 01.03.2019 - 28.02.2020 (offentliggjort: 18.05.2020)
Type af revisorbistand: Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse: Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
20.09.2020
100 % kvinder
Konkurser
20.09.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
20.09.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Julie Carla Mortensen (virk.: 2)
Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 0 %
Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani (virk.: 1)
Dir., Legale ejere, Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Ikke aktive
20.09.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Julie Carla Mortensen 24.07.2013 Nordre Fasanvej 195, 2000 Frederiksberg
Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani 30.05.2020 Havmosevej 7, 4862 Guldborg
Ikke aktive
30.05.2020
Deltager Dato Adresse
På adressen
20.09.2020
Nuværende adresse:
Nordre Fasanvej 195 2. tv., 2000 Frederiksberg
Aktive virksomheder: (1) CVR Status Branche
DebutLand IVS 38875752 NORMAL Produktion af film og videofilm (591110)
Personer: (1)
Julie Carla Mortensen
Flytninger
Nuværende adresse:
Nordre Fasanvej 195, 2. tv., 2000 Frederiksberg
Ingen historisk.
Lignende navne
DebutLand IVS.
Sidst opdateret den 23.08.2017 og angivet som gældende fra 23.08.2017 (1124 dage).
Lignende navne CVR
DE Brøndby ApS 39496461
Debtia A/S 34593833
DEBTI IVS 37853232
Debtor A/S 34079137
DebutLand IVS 38875752
Deby ApS 40897844
DE Bygningsfornyelse ApS 40500057
DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S 34081972
De Bønneløse 40702695
Relationer
20.09.2020
Relationer
20.09.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Julie Carla Mortensen (virk.: 2)
Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere
1 0 0 0 0 1
Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani (virk.: 1)
Dir., Legale ejere, Reelle ejere
1 0 0 0 0 0
Pct. 67 % 0 % 0 % 0 % 0 % 33 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
20.09.2020
Erfarenhed
20.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Julie Carla Mortensen (virk.: 2)
Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere
0 1 1 2
Jasmine Hermann Naghizadeh-Shourghestani (virk.: 1)
Dir., Legale ejere, Reelle ejere
0 1 0 2
Sum 0 2 1 4
Pct. 0 % 29 % 14 % 57 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
20.09.2020
Detektor
20.09.2020
Område Kommentar
Revisionfravalgt Virksomheden har angivet Revision fravalgt. Virksomhedens gældende Revision fravalgt er ikke OK... tjek det lige engang. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt for nylig. Virksomheden har aldrig ændret Revision fravalgt.
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Sidste Revisor blev annulleret for dage siden ... Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen analyse af ændringer da virksomheden ikke har et gældende Revisor. Virksomheden har haft 0 forskellige Revisor... det er OK