Copied

2022, USD
26.05.2023
Bruttoresultat

15.203'

Primær drift
Na.
Årets resultat

15.202'

Aktiver

134''

Kortfristede aktiver

7.000

Egenkapital

134''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
08.07.2021
2019
22.05.2020
2018
20.05.2019
2017
04.05.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat15.203.0009.156.000-4.375.000000
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter002.00008.0000
Finansieringsomkostninger-1.000-1.0000000
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat000-15.00000
Resultat15.202.0009.155.000-4.373.000-15.000-6.000-6.000
Forslag til udbytte000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
08.07.2021
2019
22.05.2020
2018
20.05.2019
2017
04.05.2018
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.00002.0002.0003.0000
Likvider5.0004.00019.0005.0008.00020.000
Kortfristede aktiver7.0004.00021.0007.00011.00020.000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver0056.673.0009.363.0003.435.0001.225.000
Langfristede aktiver133.562.00087.524.00056.673.0009.363.0003.435.0001.225.000
Aktiver133.569.00087.528.00056.694.0009.370.0003.446.0001.245.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
08.07.2021
2019
22.05.2020
2018
20.05.2019
2017
04.05.2018
Forslag til udbytte000000
Egenkapital133.564.00087.523.00056.689.0009.367.0003.444.0001.243.000
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0003.0002.0002.000
Kortfristede forpligtelser05.0005.0003.0002.0002.000
Gældsforpligtelser5.0005.0005.0003.0002.0002.000
Forpligtelser5.0005.0005.0003.0002.0002.000
Passiver133.569.00087.528.00056.694.0009.370.0003.446.0001.245.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
08.07.2021
2019
22.05.2020
2018
20.05.2019
2017
04.05.2018
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 11,4 %10,5 %-7,7 %-0,2 %-0,2 %-0,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %99,9 %99,8 %
Likviditetsgrad Na.80,0 %420,0 %233,3 %550,0 %1.000,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-13
Ledelsespåtegning:Statement by Management on the annual report
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:The General Partner has today discussed and approved the annual report of AIF I Sponsor Invest K/S for the financial year 1 January - 31 December 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Business reviewThe purpose of the Company is to generate return on the invested capital by investing in investment funds.