Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-20.588

Primær drift
Na.
Årets resultat

182'

Aktiver

11.253

Kortfristede aktiver

11.253

Egenkapital

-357'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-3173 %

Likviditetsgrad

3 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
16.07.2021
2019
30.06.2020
2018
06.06.2019
2017
01.06.2018
Nettoomsætning
Bruttoresultat-20.588-1.330.142-108.8333.068000
Resultat af primær drift0-1.330.142-185.824-73.923327.653302.115158.300
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter279.349514.878102.2250007.772
Finansieringsomkostninger0000-295.046-176.082-82.310
Andre finansielle omkostninger-219.819-1.965.675-746.424-90.304000
Resultat før skat215.805-2.780.939-830.023-166.702-73.952126.03383.762
Resultat182.128-3.183.274-684.192-130.160-81.12598.21359.876
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
16.07.2021
2019
30.06.2020
2018
06.06.2019
2017
01.06.2018
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0211.029159.454492.577472.202119.831210.280
Likvider11.2535.956000162.46844.633
Kortfristede aktiver11.253351.985159.454492.577000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver00135.000135.000135.000135.000135.000
Materielle aktiver008.604.7718.681.7618.758.7528.835.7448.755.599
Langfristede aktiver008.739.7718.816.7618.893.7528.970.7448.890.599
Aktiver11.253351.9858.899.2259.309.3389.365.9549.253.0439.145.512
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
16.07.2021
2019
30.06.2020
2018
06.06.2019
2017
01.06.2018
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-357.037-424.0512.671.1213.355.3133.485.4733.566.5973.468.385
Hensatte forpligtelser0017.70922.33758.87951.70623.886
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser23.82055.45493.969143.5009.000356.8446.000
Kortfristede forpligtelser356.490764.2361.942.0661.377.8891.455.0991.122.832911.452
Gældsforpligtelser368.290776.0366.210.3955.931.6885.821.6025.634.7405.653.241
Forpligtelser368.290776.0366.210.3955.931.6885.821.6025.634.7405.653.241
Passiver11.253351.9858.899.2259.309.3389.365.9549.253.0439.145.512
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
16.07.2021
2019
30.06.2020
2018
06.06.2019
2017
01.06.2018
Afkastningsgrad Na.-377,9 %-2,1 %-0,8 %3,5 %3,3 %1,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -51,0 %750,7 %-25,6 %-3,9 %-2,3 %2,8 %1,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.111,1 %171,6 %192,3 %
Soliditestgrad -3.172,8 %-120,5 %30,0 %36,0 %37,2 %38,5 %37,9 %
Likviditetsgrad 3,2 %46,1 %8,2 %35,7 %Na.Na.Na.
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Alsvej 12 ApS for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med følgende tilvalg efter reglerne for klasse C-selskaber:Egenkapitalopgørelse. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-08
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2023 for Alsvej 12 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af direkte og indirekte at investere i, besidde og drive ejendomme, samt anden virksomhed forbundet hermed. .