Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
DEC-ISLON Holding ApS
38800922
Revlingbakken 1 st. tv., 9000 Aalborg
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
DEC-ISLON Holding ApS er aktiv indenfor Investeringsselskaber (643030). At drive investeringsvirksomhed, ejendomsadministration og hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af direktionen.
Oplysninger
Dato: 09.07.2020
Status
NORMAL.
Etableret
10.07.2017 (2 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
800.000,00 (DKK)
(10.07.2017)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 50 %
Kvinder: 50 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
17.02.2020
Bruttoresultat

-3.750

Primær drift
Na.
Årets resultat

-3.750

Aktiver

750'

Kortfristede aktiver

750'

Egenkapital

746'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
09.07.2020
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 17.02.2020 (143 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (17.02.2020)
Årsrapport 2017 (29.03.2019)
Statstidende
09.07.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
09.07.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Person Dato Rolle
Cihan Özen 10.07.2017 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Stiftere Status Dato
Cihan Özen 10.07.2017
Derya Yigen Özen 10.07.2017
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Derya Yigen Özen 01.01.2018 10,00-14,99% 36,00 %
Cihan Özen 01.01.2018 10,00-14,99% 36,00 %
Isabel Özen 01.01.2018 33,33-49,99% 14,00 %
Ismail Yigen Özen 01.01.2018 33,33-49,99% 14,00 %
Legale ejere
Ejere Status Dato Andel Stemmer
Derya Yigen Özen 01.01.2018 10,00-14,99% 33,33 %
Cihan Özen 01.01.2018 10,00-14,99% 33,33 %
Isabel Özen 01.01.2018 33,33-49,99% 10,00 %
Ismail Yigen Özen 01.01.2018 33,33-49,99% 10,00 %
Selskaber
Datter-/associerede Status Dato Ejerandel Stemmeandel
ISLON ApS (CVR 38801775) NORMAL 10.07.2017 100,00% 100,00%
Filter
Sektion (alle)
Ejerskaber xbrl Kapital Vedtægter
Legale ejere Reelle ejere Beliggenhedsadresse Direktion
Formål Første regnskabsperiode Hovedbranche Navne
Regnskabs år Revision fravalgt Stiftere Tegningsregel
Virksomhedsform Virksomhedsstatus
Timeline
Ejerskaber

Den 2017-07-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ISLON ApS. (offentliggjort 2017-07-19)

xbrl

Den 2020-02-17 offentliggøres Regnskab 2019

xbrl

Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2017

Kapital

Den 2018-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-01-23)

Vedtægter

Den 2018-01-18 tilføjes Vedtægter: 2018-01-18 (offentliggjort 2018-01-23)

Legale ejere

Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Ismail Yigen Özen, Isabel Özen, Cihan Özen, Derya Yigen Özen (offentliggjort 2018-01-29)

Reelle ejere

Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ismail Yigen Özen, Isabel Özen, Cihan Özen, Derya Yigen Özen (offentliggjort 2018-01-29)

Legale ejere

Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: Cihan Özen, Derya Yigen Özen (offentliggjort 2018-01-29)

Beliggenhedsadresse

Den 2017-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Revlingbakken 1, st. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-07-18)

Direktion

Den 2017-07-10 tilføjes Direktion: Cihan Özen (direktør) (offentliggjort 2017-07-18)

Formål

Den 2017-07-10 tilføjes Formål: At drive investeringsvirksomhed, ejendomsadministration og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-07-18)

Første regnskabsperiode

Den 2017-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-07-18)

Den 2017-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-10 (offentliggjort 2017-07-18)

Hovedbranche

Den 2017-07-10 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-07-18)

Kapital

Den 2017-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2017-07-18)

Den 2017-07-10 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-07-18)

Den 2017-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-23)

Den 2017-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-07-18)

Legale ejere

Den 2017-07-10 tilføjes Legale ejere: Cihan Özen, Derya Yigen Özen (offentliggjort 2018-01-29)

Regnskabs år

Den 2017-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-18)

Den 2017-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-18)

Revision fravalgt

Den 2017-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-18)

Stiftere

Den 2017-07-10 tilføjes Stiftere: Derya Yigen Özen, Cihan Özen (offentliggjort 2017-07-18)

Tegningsregel

Den 2017-07-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-07-18)

Vedtægter

Den 2017-07-10 tilføjes Vedtægter: 2017-07-10 (offentliggjort 2018-01-23)

Virksomhedsform

Den 2017-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-18)

Virksomhedsstatus

Den 2017-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-18)

Direktion
Direktion Dato Rolle
Cihan Özen 10.07.2017 direktør
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Stiftere Status Dato
Cihan Özen 10.07.2017
Derya Yigen Özen 10.07.2017
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Derya Yigen Özen 01.01.2018 10,00-14,99% 36,00 %
Cihan Özen 01.01.2018 10,00-14,99% 36,00 %
Isabel Özen 01.01.2018 33,33-49,99% 14,00 %
Ismail Yigen Özen 01.01.2018 33,33-49,99% 14,00 %
Ingen historisk.
Legale ejere
Legale ejere Status Dato Andel Stemmer
Derya Yigen Özen 01.01.2018 10,00-14,99% 33,33 %
Cihan Özen 01.01.2018 10,00-14,99% 33,33 %
Isabel Özen 01.01.2018 33,33-49,99% 10,00 %
Ismail Yigen Özen 01.01.2018 33,33-49,99% 10,00 %
Historik Fra Til Andel Stemmer
Derya Yigen Özen 10.07.2017 31.12.2017 50,00-66,66% 50,00 %
Cihan Özen 10.07.2017 31.12.2017 50,00-66,66% 50,00 %
Selskaber
Datter-/associerede Status Dato Andel Stemmer
ISLON ApS (CVR 38801775) NORMAL 10.07.2017 100,00% 100,00%
Ingen historisk.
2019, DKK
17.02.2020
Bruttoresultat

-3.750

Primær drift
Na.
Årets resultat

-3.750

Aktiver

750'

Kortfristede aktiver

750'

Egenkapital

746'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
17.02.2020
Resultatopgørelse
2019
17.02.2020
2017
29.03.2019
Nettoomsætning 0 0
Bruttoresultat -3.750 0
Resultat af primær drift 0 0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0 0
Finansielle indtægter 0 0
Finansieringsomkostninger 0 0
Andre finansielle omkostninger 0 0
Resultat før skat -3.750 -50.000
Resultat -3.750 -50.000
Forslag til udbytte 0 0
Aktiver
17.02.2020
Årsrapport
2019
17.02.2020
2017
29.03.2019
Kortfristede varebeholdninger 0 0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 750.000 750.000
Likvider 0 0
Kortfristede aktiver 750.000 750.000
Immaterielle aktiver og goodwill 0 0
Finansielle anlægsaktiver 0 0
Materielle aktiver 0 0
Langfristede aktiver 0 0
Aktiver 750.000 750.000
Aktiver
17.02.2020
Passiver
17.02.2020
Årsrapport
2019
17.02.2020
2017
29.03.2019
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital 746.250 750.000
Hensatte forpligtelser 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0
Anden langfristet gæld 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 0
Kortfristede forpligtelser 3.750 0
Gældsforpligtelser 3.750 0
Forpligtelser 3.750 0
Passiver 750.000 750.000
Passiver
17.02.2020
Nøgletal
17.02.2020
Årsrapport
2019
17.02.2020
2017
29.03.2019
Afkastningsgrad Na. Na.
Dækningsgrad Na. Na.
Resultatgrad Na. Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na. Na.
Egenkapitals-forretning -0,5 % -6,7 %
Payout-ratio Na. Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na. Na.
Soliditestgrad 99,5 % 100,0 %
Likviditetsgrad 20.000,0 % Na.
Resultat
17.02.2020
Gæld
17.02.2020
Årsrapport
17.02.2020
Nyeste: 01.01.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 17.02.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse: Årsrapporten for DEC-ISLON Holding ApS for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2019 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Ingen.
Beretning
17.02.2020
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for DEC-ISLON Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, ejendomsadministration og hermed beslægtet virksomhed.
Formål
Formål
At drive investeringsvirksomhed, ejendomsadministration og hermed beslægtet virksomhed.
Sidst opdateret den 18.07.2017 og angivet som gældende fra 10.07.2017 (1095 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 18.07.2017 og angivet som gældende fra 10.07.2017 (1095 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Investeringsselskaber (643030).
Sidst opdateret den 18.07.2017 og angivet som gældende fra 10.07.2017 (1095 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
true.
Sidst opdateret den 18.07.2017 og angivet som gældende fra 10.07.2017 (1095 dage).
Ingen historik.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 18.07.2017 og angivet som gældende fra 10.07.2017 (1095 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Telefon
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af direktionen.
Sidst opdateret den 18.07.2017 og angivet som gældende fra 10.07.2017 (1095 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
direktionen
Ingen historik.
Ansatte
09.07.2020
Ingen historik.
Kapital
09.07.2020
Fra årsrapport
17.02.2020
Regnskab: 01.01.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 17.02.2020)
Type af revisorbistand: Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse: Regnskabsklasse B
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
09.07.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
09.07.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
09.07.2020
50 % kvinder
Konkurser
09.07.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
09.07.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Cihan Özen (virk.: 2)
Dir., Stiftere, Legale ejere, Legale ejere, Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 0 %
Derya Yigen Özen (virk.: 3)
Stiftere, Legale ejere, Legale ejere, Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 0 %
Isabel Özen (virk.: 2)
Legale ejere, Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 0 %
Ismail Yigen Özen (virk.: 2)
Legale ejere, Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering.
Ikke aktive
09.07.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Cihan Özen 15.10.2015 Revlingbakken 1, 9000 Aalborg
Ismail Yigen Özen 15.10.2015 Revlingbakken 1, 9000 Aalborg
Isabel Özen 15.10.2015 Revlingbakken 1, 9000 Aalborg
Derya Yigen Özen 15.10.2015 Revlingbakken 1, 9000 Aalborg
Ikke aktive
15.10.2015
Deltager Dato Adresse
På adressen
09.07.2020
Nuværende adresse:
Revlingbakken 1 st. tv., 9000 Aalborg
Aktive virksomheder: (2) CVR Status Branche
DEC-ISLON Holding ApS 38800922 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
ISLON ApS 38801775 NORMAL Anden udlejning af boliger (682030)
Personer: (4)
Ismail Yigen Özen
Isabel Özen
Derya Yigen Özen
Cihan Özen
Flytninger
Nuværende adresse:
Revlingbakken 1, st. tv., 9000 Aalborg
Ingen historisk.
Lignende navne
DEC-ISLON Holding ApS.
Sidst opdateret den 18.07.2017 og angivet som gældende fra 10.07.2017 (1095 dage).
Lignende navne CVR
DejligLama 25293894
Dejlig Mad ApS 38953036
Dejligt Barn ApS 40489886
Dejligt begreb refereres IVS 38955543
Relationer
09.07.2020
Relationer
09.07.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Cihan Özen (virk.: 2)
Dir., Stiftere, Legale ejere, Legale ejere, Reelle ejere
2 0 0 0 0 0
Derya Yigen Özen (virk.: 3)
Stiftere, Legale ejere, Legale ejere, Reelle ejere
2 0 0 0 0 1
Isabel Özen (virk.: 2)
Legale ejere, Reelle ejere
2 0 0 0 0 0
Ismail Yigen Özen (virk.: 2)
Legale ejere, Reelle ejere
2 0 0 0 0 0
Pct. 89 % 0 % 0 % 0 % 0 % 11 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
09.07.2020
Erfarenhed
09.07.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Cihan Özen (virk.: 2)
Dir., Stiftere, Legale ejere, Legale ejere, Reelle ejere
0 2 0 4
Derya Yigen Özen (virk.: 3)
Stiftere, Legale ejere, Legale ejere, Reelle ejere
0 0 1 3
Isabel Özen (virk.: 2)
Legale ejere, Reelle ejere
0 0 0 2
Ismail Yigen Özen (virk.: 2)
Legale ejere, Reelle ejere
0 0 0 2
Sum 0 2 1 11
Pct. 0 % 14 % 7 % 79 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
09.07.2020
Detektor
09.07.2020
Område Kommentar
Ejerejerregister Virksomheden har angivet Legale ejere. Virksomhedens gældende Legale ejere er OK. Virksomheden har ikke ændret Legale ejere for nylig. Alle foregående Legale ejere virker til, at være OK. Virksomheden har haft 4 forskellige Legale ejere... det er lidt for meget.
Ejerreelleejere Virksomheden har angivet Reelle ejere. Virksomhedens gældende Reelle ejere er OK. Virksomheden har ikke ændret Reelle ejere for nylig. Alle foregående Reelle ejere virker til, at være OK. Virksomheden har haft 4 forskellige Reelle ejere... det er lidt for meget.
Revisionfravalgt Virksomheden har angivet Revision fravalgt. Virksomhedens gældende Revision fravalgt er ikke OK... tjek det lige engang. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt for nylig. Virksomheden har aldrig ændret Revision fravalgt.
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Sidste Revisor blev annulleret for dage siden ... Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen analyse af ændringer da virksomheden ikke har et gældende Revisor. Virksomheden har haft 0 forskellige Revisor... det er OK